Berichten getagd met ontslaan werknemer

Ontslag vóór proeftijd – verboden onderscheid | Arbeidsrecht advocaten

Mocht u omtrent ontslag en/of proeftijd vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u spreekt direct een van onze arbeidsrecht advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag, ziekmelding en loonbetaling | Arbeidsrecht advocaten

Mocht u omtrent ontslag, ziekmelding en/of loonbetaling vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u spreekt direct een van onze arbeidsrecht advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte | ontslag advocaat

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte door werkgever. In de zaak die hier aan de orde is, oordeelt de kantonrechter dat het opzegverbod tijdens ziekte nog steeds van toepassing is, ook al heeft de ongeschiktheid van de werknemer al meer dan twee jaar geduurd, omdat aan werkgever door het UWV een loonsanctie is opgelegd.

Ontbinding arbeidsovereenkomst – reden voor hogere vergoeding

In deze zaak is draait het om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een makelaar wegens het tekortschieten bij uitvoering van administratieve neventaken. Door de kantonrechter wordt bij het vaststellen van de ontbindingsvergoeding de correctiefactor op 1,5 gesteld omdat werkgever bij aanvang dienstbetrekking wist dat de werknemer niet goed was in deze neventaak en dat bovendien pas problematisch werd toen directe secretariële ondersteuning na een reorganisatie kwam weg te vallen. Daarnaast heeft werkgever betrokkene na het besluit de arbeidsrelatie te verbreken onterecht geschorst en ook overigens onheus bejegend, onder meer door het salaris te laat uit te betalen.

Ontslag op staande voet – de vereisten

Hebt u met betrekking tot ontslag op staande voet verdere vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag advocaten aan de telefoon. Bel onze ontslag advocaat nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag – geen kantonrechtersformule

Vordering wegens kennelijk onredelijk ontslag. Geen toepassing van de kantonrechtersformule of XYZ-formule bij de berekening van de aan werknemer toe te kennen vergoeding. Begroting van de schade op grond van de aard en de ernst van het tekortschieten van werkgever in haar verplichting als goed werkgever te handelen en de nadelen die daaruit voor werknemer voortvloeien,

Werkgever had door werknemer ingediend ontslag beter moeten onderzoeken – doorbetaling loon

Vordering tot doorbetaling van loon wordt toegewezen. Werknemer had na onenigheid met collega ’s opgezegd. Vaststaat dat werkgever geen onderzoek heeft gedaan of de werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met alle gevolgen wenst. De kantonrechter oordeelt dat onder omstandigheden goed werkgeverschap,

Ontslag met wederzijdse instemming – dwaling en misbruik van omstandigheden

Ontslag met wederzijdse instemming. Ondanks schriftelijke beëindigingsovereenkomst door werknemer getekend, geen rechtsgeldig einde arbeidsovereenkomst. Werknemer doet succesvol beroep op dwaling en misbruik van omstandigheden.

Ontbinding arbeidsovereenkomst met statutair directeur – contractuele afvloeiingsregeling

Ontbinding arbeidsovereenkomst met statutair directeur. Is de rechter in een ontbindingsprocedure bekend met de tussen partijen overeengekomen afvloeiingsregeling, dan dient hij bij het bepalen van de ontbindingsvergoeding ervan uit te gaan dat die regeling zal worden nagekomen, tenzij aannemelijk is dat zulks in het betrokken geval niet mag worden verwacht (Hoge Raad 02-04-2004, NJ 2006,12).

Ontbinding arbeidsovereenkomst – opzegtermijn

Ontbinding arbeidsovereenkomst / opzegtermijn. Onlangs heeft zowel de kantonrechter Breda als de kantonrechter Zwolle geoordeeld over ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de opzegtermijn. Beide rechters kantonrechter wijzen het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af (zie www.rechtspraak.nl / LJN BK8267 en LJN BK9210.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op