Berichten getagd met ontslag ambtenaar

Ambtenarenrecht, wanneer ontslag wegens ongeschiktheid voor een functie ?

Ambtenarenrecht, wanneer ontslag wegens ongeschiktheid voor een functie? Volgens vaste rechtspraak moet ongeschiktheid voor een functie zich uiten in het ontbreken van eigenschappen, mentaliteit en instelling die voor het op goede wijze vervullen van de functie zijn vereist en moet deze worden aangetoond aan de hand van concrete gedragingen van de ambtenaar. Zie bijvoorbeeld de uitspraak CRvB van 20 oktober 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BU1926.

Ambtenarenrecht, ongeschiktheid, tuchtrecht, bewijsregels en proceskosten

Volgens vaste rechtspraak moet ongeschiktheid voor een functie zich uiten in het ontbreken van eigenschappen, mentaliteit en instelling die voor het op goede wijze vervullen van de functie zijn vereist en moet deze worden aangetoond aan de hand van concrete gedragingen. Van ontslag wegens ongeschiktheid zal niet eerder sprake kunnen zijn dan nadat de betrokken ambtenaar op zijn functioneren is aangesproken en in de gelegenheid is gesteld om dit te verbeteren. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 20 oktober 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BU1926.
Volgens vaste rechtspraak gelden in het ambtenarentuchtrecht weliswaar niet die strikte bewijsregels die in het strafrecht van toepassing zijn, maar is anderzijds voor de constatering van plichtsverzuim dat tot disciplinaire bestraffing aanleiding kan geven noodzakelijk dat op basis van de beschikbare, deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging is verkregen dat de betrokken ambtenaar zich aan de hem verweten gedragingen heeft schuldig gemaakt (zie de uitspraak van 19 mei 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6561).

Ambtenarenrecht advocaat ǀ strafontslag

Ambtenaar is vervolgens in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep. Deze heeft geoordeeld dat het de vraag is of “de opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag niet onevenredig is aan het vastgestelde plichtsverzuim”. De Raad neemt hierbij in overweging dat het feit zich beperkt tot een enkel incident waarbij de ambtenaar zich zelf persoonlijk niet heeft bevoordeeld. Het College heeft ook niet betwist dat er gedurende het 13-jarige dienstverband eerder sprake is geweest van een strafwaardig plichtsverzuim of er op gewezen dat het op een andere locatie werken dan opgedragen zonder overleg een plichtsverzuim zal opleveren.

Ambtenarenrecht ǀ toerekenbaar plichtsverzuim

Hebt u omtrent ambtenarenrecht (ontslag, schorsing, disciplinaire straf) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een ambtenarenrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag Ambtenaar – onvoldoende herplaatsingsonderzoek

Hebt omtrent ambtenarenrecht, ontslag als ambtenaar en/of herplaatsingsonderzoek, vragen of behoefte aan rechtsbijstand kunt u ons bereiken op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Wij verbinden u direct door met een van onze ambtenarenrecht advocaten. Een eerste advies is altijd kosteloos.

Bezwaar ontslag ambtenaar – ongeschiktheidsontslag

Hebt u vragen omtrent het maken van bezwaar (het indien van een bezwaarschrift tegen een ontslag), of zoekt u rechtsbijstand op dat terrein, bel dan op ons centrale telefoonnummer 030 – 252 35 20. Een eerste advies is altijd geheel kosteloos.

Geleden schade bij uitoefening werkzaamheden – ambtenarenrecht

Hebt u omtrent schade die een ambtenaar lijdt bij de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden vragen of behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand, bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd geheel kosteloos.

Ontslag ambtenaar – bewijs – ambtenarenrecht

Ontslag ambtenarenrecht. Hebt u omtrent het ontslag van een ambtenaar vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd geheel kosteloos.

Ontslag ambtenaar wegens ongeschiktheid – Advocaten ambtenarenrecht

Hebt u omtrent ambtenarenrecht en/of ontslag wegens ongeschiktheid, disfunctioneren, vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is kosteloos.

Ontslag ambtenaar – vergoeding

Ambtenarenrecht – ontslag ambtenaar – ontslagvergoeding. Hebt u omtrent het ontslag van een ambtenaar en/of ontslagvergoeding vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op