Berichten getagd met ontslag bedrijfseconomische redenen

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen – verhoging vergoeding

Mocht u omtrent Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies , kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag bedrijfseconomische redenen | Ontslag advocaat

Ontslag bedrijfseconomische redenen. Hebt vragen, of behoefte aan advies of rechtshulp in verband met ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en/of de ontslagvergoeding, belt u nu 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief – 030 252 35 20.

Ontslag UWV Werkbedrijf – ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontslag UWV – ontbinding arbeidsovereenkomst. Bij beschikking van 25 maart 2009 heeft het UWV WERKbedrijf de werkgever toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst met de werkneemster op te zeggen. De werkgever heeft de werkneemster ontslagen bij brief van 26 maart 2009. De werkneemster wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, aangezien er geen arbeidsovereenkomst meer bestaat tussen partijen.

Reorganisatie – ontbinding arbeidsovereenkomst | Ontslag advocaat

Ontslag bij reorganisatie. Kantonrechter wijst verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst af omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat er sprake is van een verandering in de omstandigheden die de ontbinding kan rechtvaardigen

Reorganisatie Ontslag – ontbinding arbeidsovereenkomst | Ontslag advocaat

Ontbinding / ontslag reorganisatie. De zaak die hier centraal staat betreft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie. Het verzoek wordt afgewezen. Het is niet aannemelijk dat de werknemer binnen de reorganisatie valt. De werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen om de werknemer te herplaatsen. Het is verder niet gebleken dat de werkgever werknemer in de gelegenheid heeft gesteld om aan de veranderde opleidingseisen te voldoen.

Ontslag UWV | Ontslag advocaat – direct telefonisch advies

Ontslag UWV. Hoe verloopt een ontslag via het UWV? Als ontslag advocaat staan wij u graag terzijde als het gaat om ontslag via het UWV WERKbedrijf (voorheen het CWI). Ook wel genoemd een procedure voor het verkrijgen van een ontslagvergunning. trefwoord: Ontslag UWV

Ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen

In dit bericht staat centraal een uitspraak waarbij een verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische reden werd afgewezen omdat werkgever het verval van de functie van werknemer alsmede de bedrijfseconomische omstandigheden (financieel onvermogen) niet aannemelijk heeft gemaakt.

Hebt u met betrekking tot ontbinding arbeidsovereenkomst vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand,

ontslag / ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen

In deze zaak draait het om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever mocht geen gebruik maken van ontslagvergunning UWV Werkbedrijf omdat de arbeidsongeschiktheid van werkneemster was aangevangen voordat het de aanvraag ontslagvergunning door UWV Werkbedrijf was ontvangen. Werkgever had om die reden reeds een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen ingediend bij de kantonrechter.

Uitleg sociaal plan – reorganisatie

De zaak handelt over de uitleg van een sociaal plan. Gelet op HR 26 mei 2000 (NJ 2000/473) dient een sociaal plan tekstueel te worden uitgelegd. Dat toetsing aan het Haviltex-criterium (waarbij alle omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen,

opzegging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Hebt u over een opzegging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten aan de telefoon.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op