Berichten getagd met ontslag statutair directeur

Ontslag statutair bestuurder na 1 juli 2015

Ontslag statutair bestuurder (directeur B.V.) na 1 juli 2015

De beëindiging van de relatie met de statutair bestuurder na de wetswijziging van 1 juli 2015

Volgens de huidige wetgeving is de opzegging van een arbeidscontract dat is gesloten met een statutair bestuurder van een vennootschap alleen mogelijk indien: 1) een redelijke grond aanwezig is en 2) herplaatsing binnen een redelijke termijn,

Ontslag bestuurder – nietig wegens ontbreken voorgeschreven voorafgaande handeling

Ontslag bestuurder – statutair directeur. Voor vragen of rechtsbijstand belt u 030 252 35 20

STATUTAIR DIRECTEUR – STAPPENPLAN ONTSLAG

Heeft u verdere vragen omtrent een ontslag van een statutair directeur (bestuurder) dan kunt u ons altijd bellen op 030 252 35 20. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring op dit gebied en zullen u graag te woord staan. Een eerste consult is vrijblijvend en kosteloos.

Ontslag statutair directeur – wanneer kennelijk onredelijk?

Ontslag statutair directeur – wanneer kennelijk onredelijk? Mocht u omtrent kennelijk onredelijk ontslag en/of het ontslag van een (statutair) directeur vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Ontslag statutair directeur – kennelijk onredelijk ontslag

Ontslag statutair directeur – kennelijk onredelijk ontslag. Mocht u op het terrein van het ontslag van een statutair directeur (bestuurder) vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Kennelijk onredelijk ontslag statutair directeur

Mocht u op het terrein van kennelijk onredelijk ontslag en schadevergoeding vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Ontslag directeur | Advocaten ondernemingsrecht

Ontslag directeur Ontslag statutair directeur. Mocht u omtrent het ontslag van een directeur / bestuurder vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontslag statutair directeur / ontslag statutair bestuurder

Ontslag statutair directeur / ontslag statutair bestuurder .Verwijzing door de kantonrechter naar de sector civiel ex artikel 71 Rv. Ingevolge artikel 71 lid 4 Rv is de rechter naar wie de zaak door de kantonrechter is verwezen aan die verwijzing gebonden. De wet bepaalt niet dat de rechter naar wie de zaak is verwezen tevens is gebonden aan het voorlopig oordeel van de kantonrechter over het onderwerp van het geschil. Omdat eiser zich echter op het standpunt heeft gesteld dat de voorzieningenrechter gebonden is aan het voorlopig oordeel van de kantonrechter dat hij dient te worden aangemerkt als statutair bestuurder, neemt de voorzieningenrechter dat als uitgangspunt bij de beoordeling van het geschil. Er is geen grond voor het oordeel dat het ontslag van eiser nietig of vernietigbaar is. Voor het ontslag van een statutair bestuurder is geen ontslagvergunning of een gerechtelijke titel vereist. Het komt voor eigen risico van eiser dat de vennootschap heeft besloten tot zijn ontslag zonder dat hij van de hem geboden gelegenheid om te worden gehoord, gebruik heeft gemaakt.

Ontslag statutair directeur

Ontslag statutair directeur. In de zaak die hier aan de orde is, wordt door het Gerechtshof overwogen – ondermeer – (1) dat voor een ontslag van een statutair bestuurder geen toestemming van het UWV (een ontslagvergunning) is vereist en derhalve een gegeven ontslag nooit nietig kan zijn wegens het ontbreken van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt; (2) dat toewijsbaarheid van een vordering van De statutair directeur tot doorbetaling van loon slechts mogelijk is indien ook (een eventuele vordering tot) herstel van de dienstbetrekking voor toewijzing in aanmerking zou kunnen komen en dit gelet op het bepaalde in lid 3 van artikel 2:244 BW evenwel is uitgesloten.

Ontslag directeur – contactverbod

Hebt u over ontslag van een statutair directeur vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op