Berichten getagd met ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding verknocht?

Valt een ontslagvergoeding in de gemeenschap van goederen en kan de vrouw, na de echtscheiding, aanspraak maken op de helft hiervan?

Billijke vergoeding

Uit artikel 7:681 lid 1, onderdeel a, BW volgt dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding kan toekennen, indien de werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW.

Kennelijk onredelijk ontslag en berekening van ontslagvergoeding | Ontslag Advocaat

Kennelijk onredelijk ontslag en berekening van ontslagvergoeding. Hebt u met betrekking tot kennelijk onredelijk ontslag en/of ontslagvergoeding (schadevergoeding) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontbinding arbeidsovereenkomst uitsluitend ter verkrijging van vergoeding

Mocht u op het terrein van ontbinding arbeidsovereenkomst en/of ontslagvergoeding vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte | ontslag advocaat

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte door werkgever. In de zaak die hier aan de orde is, oordeelt de kantonrechter dat het opzegverbod tijdens ziekte nog steeds van toepassing is, ook al heeft de ongeschiktheid van de werknemer al meer dan twee jaar geduurd, omdat aan werkgever door het UWV een loonsanctie is opgelegd.

Ontslagvergoeding – Gouden Handdruk – Direct Advies!

Wanneer u wordt ontslagen zult u te maken krijgen met derving van inkomsten. Bij ontslag is de kans groot dat u recht heeft op een ontslagvergoeding zodat een eventueel gemis aan toekomstig inkomen wordt gecompenseerd. Meestal wordt de ‘gouden handdruk’ door partijen onderling uit onderhandeld dan wel bepaald door de kantonrechter. Het bedrag kan behoorlijk oplopen, maar kijk uit: wanneer u niet goed nadenkt over de aanwending van de ontslagvergoeding kan de belastingsdienst er met een flink deel vandoor gaan.

Werkgever had door werknemer ingediend ontslag beter moeten onderzoeken – doorbetaling loon

Vordering tot doorbetaling van loon wordt toegewezen. Werknemer had na onenigheid met collega ’s opgezegd. Vaststaat dat werkgever geen onderzoek heeft gedaan of de werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met alle gevolgen wenst. De kantonrechter oordeelt dat onder omstandigheden goed werkgeverschap,

Hoogte vergoeding bij ontslag oudere werknemer

Ontslag werknemer. Toepassing correctiefactor C=1,25. Reorganisatie. Functie werknemer vervallen. Geen passende functie voorhanden. Werkgever treft verwijt dat zij werknemer zonder gegronde reden heeft vrijgesteld van werkzaamheden. Werknemer is meer dan 30 jaar in dienst. Is zonder enig overleg over vrijstelling van werkzaamheden of het hanteren van een uitwerkperiode van de ene op de andere dag naar huis gestuurd.

Ontslag advocaat | Ontbinding arbeidsovereenkomst – diplomafraude

Het diploma is relevant voor het (goed) uitoefenen van de functie. Om die reden wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen. Omdat de frauduleuze opgave van [werknemer] de aanleiding is geweest tot deze ontbinding van de arbeidsovereenkomst, een gegeven dat volledig in zijn risicosfeer ligt, is de kantonrechter van oordeel dat voor de toekenning van een ontslag vergoeding aan werknemer ten laste van werkgever geen plaats is.

Kennelijk onredelijk ontslag – wanneer onredelijk ? | Ontslag advocaat

De enkele omstandigheid dat geen vergoeding is toegekend doet een ontslag niet kennelijk onredelijk zijn.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op