Berichten getagd met opzegging overeenkomst

Ontbinding overeenkomst

Ontbinding overeenkomst. Uit het bepaalde in artikel 6:265, lid 1 BW volgt, dat iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van zijn verbintenissen, aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Opzegging overeenkomst: wanneer kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd worden opgezegd?

Of en, zo ja, onder welke voorwaarden, een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Wanprestatie, altijd ontbinding overeenkomst?

Hebt u omtrent ontbinding van een overeenkomst vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20.

Opzegging van een overeenkomst (indien niet is voorzien in een opzeggingsregeling)

Opzegging van een overeenkomst. Hebt u met betrekking tot de opzegging van een overeenkomst vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten overeenkomstenrecht aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Opzeggen distributieovereenkomst | opzegtermijn

Opzeggen distributieovereenkomst – opzegtermijn. Hebt u omtrent het opzeggen distributieovereenkomst vragen of behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Opzeggen duurovereenkomst

De vraag of een duurovereenkomst kan worden opgezegd moet, bij gebreke van een wettelijke of contractuele regeling, in beginsel worden beantwoord aan de hand van de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van het geval.

Opzeggen duurovereenkomst – opzegtermijn

Hebt u omtrent de opzegging van een contract verder vragen of behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Opzegging samenwerking (samenwerkingsovereenkomst) – schadevergoeding

Mocht u omtrent het opzeggen van overeenkomsten (samenwerkingsovereenkomst / contractenrecht) vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Opzegging overeenkomst

Hebt u met betrekking tot de opzegging van een overeenkomst en/of daarmee verbandhoudende schade, vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos. Opzegging overeenkomst – duurovereenkomst – schade. Bij gebreke van een contractuele of wettelijke bepaling is duurovereenkomst slechts opzegbaar indien voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat of indien redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen. Hierbij dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, waaronder de duur van de overeenkomst.

Opdracht overeenkomst – opzegging – toestemming UWV Werkbedrijf

Voor het opzeggen van een overeenkomst van opdracht met een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon zoals een B.V. of N.V.), welke (a) de opdracht persoonlijk uitvoert en (b) niet werkzaam meer dan twee anderen, is een ontslagvergunning nodig.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op