Berichten getagd met personen- en familierecht

Bewind en mentorschap

Bewind en mentorschap. Uitgangspunt is dat bij maatregelen als het instellen van een bewind en mentorschap de rechthebbende c.q. betrokkene wordt gehoord omdat dergelijke beslissingen een verstrekkend karakter hebben en haar belangen rechtstreeks raken.

Schenkingen tijdens huwelijk – toestemming van andere achtgenoot vereist?

Tijdens het huwelijk doet één van de echtgenoten, de man, schenkingen aan een vriendin. Zijn vrouw is het hier niet mee eens. Samen met haar man vordert zij van deze vriendin terugbetaling van de schenkingen. Is de vriendin daartoe verplicht? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld van wel (4 februari 2014, ECLI:NLGHARL:2014760).

Omgang tussen kind en partner van overleden moeder.

In onderhavige kwestie zijn de vader en de (biologische) moeder gescheiden. Uit hun huwelijk is in 2008 een kind geboren.
Vader en moeder zijn in het kader van de verdeling van de zorgtaken een zorgregeling overeengekomen die er (praktisch) op neer komt dat ieder van de ouders bij helfte voor het kind zorgen.

Gevolgen van een niet-wijzigingsbeding

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben, danwel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein.

Bel ons nu op: 030-252 35 20

Verdeling (huwelijksgoederengemeenschap) vernietigbaar?

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Nietigheid testament?

De rechter is van oordeel dat de dochter door overlegging van conclusies van medici, voorshands in het bewijs is geslaagd dat haar vader niet beschikte over de vereiste zelfstandige geestvermogens voor het ingrijpend wijzigen van zijn uiterste wilsbeschikking bij testament. Mocht u omtrent het voorgaande vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. U kunt ons daarvoor bellen op 030 252 35 20.

Verplicht terugverhuizen in het belang van het kind/de kinderen?

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Verdeling huwelijksgemeenschap leidt tot scheefgroei. Wetswijziging.

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Laat u adviseren over het ouderschapsplan.

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Alimentatie bij schuldsanering

Mocht u omtrent het hiervoor gemelde vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op