Berichten getagd met schulden en kinderalimentatie

Wijzigen van de kinderbijdrage (kinderalimentatie)

e Wet Hervorming Kindregelingen is in werking getreden op 1 januari 2015. In de rechtspraak is erkend dat deze wet er toe kan leiden dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden op grond waarvan een eerder vastgestelde kinderbijdrage (kinderalimentatie) dient te worden herzien.

Alimentatie ǀ draagkracht ondernemer

Teneinde te bepalen met welke inkomsten rekening moet worden gehouden, ter vaststelling van de draagkracht van een ondernemer, dient de volgende vraag te worden beantwoord: welke middelen kan de directeur-grootaandeelhouder redelijkerwijs aan zijn onderneming onttrekken?

Schulden en kinderalimentatie

Bij de berekening van draagkracht van een alimentatieplichtige in het kader van met name kinderalimentatie wordt vaak geen rekening gehouden met de aflossing van schulden die zijn ontstaan ná beëindiging van het huwelijk/ de relatie. De reden die vaak wordt aangedragen is dat schulden die zijn aangegaan na beëindiging van het huwelijk niet noodzakelijk zijn.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op