Berichten getagd met transitievergoeding

Recht op transitievergoeding ondanks dat de cao voorziet in een suppletieregeling

In afwijking van het Besluit overgangsrecht transitievergoeding heeft een kantonrechter te Rotterdam geoordeeld dat werknemer toch recht had op de transitievergoeding, omdat de vergoeding conform de cao naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. In dit artikel zal ingezoomd worden op het deel van de uitspraak dat gaat over de toekenning van de transitievergoeding.

Ontslag, transitievergoeding en billijke vergoeding

De kantonrechter oordeelt dat een dringende reden voor ontslag op staande voet ontbreekt en het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven. De werkgeefster wordt op grond van artikel 7:672 lid 9 veroordeeld tot betaling van een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, gelijk aan het bedrag van het loon over de opzegtermijn. Tevens wordt de werkgeefster veroordeeld tot betaling van een transitievergoeding. Daarnaast wordt het verzoek van de werknemer om toekenning van een billijke vergoeding toegewezen. De billijke vergoeding wordt vastgesteld op € 5.000,00.

Werkweigering leidt tot ontslag zonder transitievergoeding

Kantontrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst – zonder toekenning van een transitievergoeding – van een werknemer die meerdere malen zonder gegronde reden niet op het werk is verschenen.

Casus
Werknemer is de enige werknemer van de eenmanszaak van werkgever.

Inwerkingtreding van de transitievergoeding per 1 juli 2015 in plaats van een ontslagvergoeding

Inleiding
Per 1 juli 2015 treedt de transitievergoeding (onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid) in werking. Het doel van de regering met deze wijziging is het beperken van de hoogte van ontslagvergoedingen, waardoor een werkgever lagere personeelslasten heeft,

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op