Berichten getagd met vof

VOF, overdragen aandeel

Een vennootschap onder firma (vof) is een overeenkomst (art. 16 WvK jo art. 7A:1655 BW), die door de inhoud van die overeenkomst, het Wetboek van Koophandel en het gewone civiele recht wordt geregeerd (art. 15 WvK). Dit heeft tot gevolg dat een vennoot zijn rechtsverhouding tot zijn medevennoten alleen met medewerking van die medevennoten kan overdragen aan een derde (art. 6:159 BW). Dit geldt ook wanneer de overdragende vennoot failliet is gegaan en de vennootschap van rechtswege is ontbonden (art. 16 WvK jo art. 7A:1683 BW).

Verdeling vermogen maatschap

Indien ex-compagnons in een maatschap niet tot overeenstemming kunnen komen over een verdeling van het vermogen van de maatschap, heeft dat tot gevolg dat op grond van artikel 3:185 BW de wijze van verdeling of de verdeling zelf zal worden vastgesteld, rekening houdende naar billijkheid met de belangen van partijen en het algemeen belang.

Aansprakelijkheid vennoten in VOF

Hebt u omtrent de aansprakelijkheid van vennoten in een v.o.f. en/of maten in een maatschap vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een ondernemingsrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Beëindigen VOF ǀ opzegging VOF contract

Hebt u met betrekking tot een vennootschap onder firma (v.o.f.) en/of de opzegging daarvan (het opzeggen van een v.o.f. contract) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Vennootschap onder firma of maatschap ǀ totstandkoming contract

Een vennootschap onder firma of maatschap komt tot stand komt door een wederkerige overeenkomst die inhoudt dat partijen de wil hebben om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en inbreng van elk van hen, met het oogmerk om langs die weg vermogensrechtelijk voordeel voor ieder van hen te behalen.

Vennootschap onder firma (vof) of arbeidsovereenkomst?

Hebt u omtrent een vennootschap onder firma (vof) vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd geheel kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op