Berichten getagd met WWZ

Datum ondertekening vaststellingsovereenkomst is bepalend voor de ingangsdatum van de bedenktermijn ex artikel 7:670b lid 2 BW.

De bedenktermijn ex artikel 7:670b lid 2 BW gaat in op het moment van ondertekening van de beëdigingsovereenkomst en niet vanaf het moment van overeenstemming over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst.

Overgangsprocesrecht WWZ

In het overgangsrecht WWZ is bepaald wanneer het oude recht van voor 1 juli 2015 moet worden toegepast en wanneer het nieuwe recht van toepassing is.

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder de WWZ

Vanaf 1 januari 2015 is het niet toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op