Berichten getagd met zorgplicht

Zorgplicht notaris bij passeren akte

Het Hof Den Haag (12 januari 2016 / NL:GHDHA:2016:20) heeft een arrest gewezen over de vraag of de notaris aansprakelijk is voor het niet in acht nemen van de zorgplicht en inlichtingenplicht bij het passeren van een pandakte.

Het ging in deze zaak om de vestiging van een pandrecht op levensverzekeringspolissen die zonder de verzekeraar op de hoogte te brengen onder opschortende voorwaarde is afgesloten.

Zorgplicht assurantietussenpersoon

Zorgplicht assurantietussenpersoon. Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Het is zijn taak te waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen.

De bijzondere zorgplicht van banken jegens derden

De bijzondere zorgplicht van banken jegens derden

Volgens vaste rechtspraak brengt de maatschappelijke functie van banken een ‘bijzondere zorgplicht’ met zich mee. De omvang van de bijzondere zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Klachtplicht, zorgplicht

klachtplicht, zorgplicht

Zorgplicht bank

De schending van de zorgplicht leidt volgens geldende jurisprudentie tot een verplichting tot vergoeding van de schade.

Zorgplicht assurantietussenpersoon

Een assurantietussenpersoon dient bij de uitoefening van zijn beroep tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. De reikwijdte van deze zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, met name van de aard en inhoud van de opdracht en de belangen van de cliënt, voor zover kenbaar voor de tussenpersoon.

Waarschuwingsplicht aannemer

Op grond van artikel 7:754 BW is de aannemer bij het aangaan of de uitvoering van de (aannemings-)overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor fouten of gebreken in de door opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften (waarschuwingsplicht).

Zorgplicht

Hebt u omtrent de zorgplicht van banken vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Zorgplicht bank en zorgplicht financieel tussenpersoon

Op 30 juli 2014 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gewezen in een zogenoemde Koopstudio zaak.

Achtergrond
De Koopstudio constructie was gebaseerd op een lidmaatschap van een woonvereniging. Door de Koopstudio organisatie (meerdere vennootschappen gezamenlijk hierna “Koopstudio c.s.”) werd studenten voorgespiegeld dat zij via deze constructie een lage- voor studenten betaalbare –

Zorgplicht assurantietussenpersoon

Hebt u omtrent de zorgplicht van banken of – bijvoorbeeld – assurantietussenpersonen vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op