Mr. Bernard Cornelissen is vanaf 1998 werkzaam in de advocatuur. Daarvoor werkte hij een vijftal jaren bij een grote verzekeringsmaatschappij. Bernard is gespecialiseerd in zowel het individuele als het collectieve arbeidsrecht in het algemeen als het ontslagrecht in het bijzonder en heeft een ruime kennis en ervaring in het doorvoeren van reorganisaties binnen ondernemingen en de daarmee gepaard gaande arbeidsrechtelijke problematiek. Hij treedt daarnaast met grote regelmaat op voor werknemers – met name in het midden en hoger management en (statutair) directeuren – die met ontslag worden bedreigd. Bernard is een doorgewinterd procesadvocaat en onderhandelaar op het gebied van het treffen van individuele afvloeiingsregelingen (gouden handdrukken) Bernard is cum laude geslaagd voor de postdoctorale Grotius Opleiding Arbeidsrecht.

Naast zijn specialisatie arbeidsrecht houdt Bernard zich bezig met het algemene civiele recht, in het bijzonder met het verbintenissen- en contractenrecht. Ook op dat gebied beschikt hij over jarenlange brede proceservaring zowel voor wat betreft procedures in eerste aanleg bij de rechtbank, als in hoger beroep bij het gerechtshof. Gelet op zijn bijzondere belangstelling voor (met name Italiaanse) auto’s, heeft hij inmiddels een nichepraktijk opgebouwd in het bijstaan van zowel (professionele) verkopers als kopers in geschillen rond de aan- en verkoop koop van (bijzondere) auto’s, waaronder young-  en oldtimers.

Bernard spreekt behalve Engels en Duits ook vloeiend Spaans.

Opleiding

 • Nederlands Recht (Universiteit Utrecht, 1988)
 • Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht (cum laude, 2004)

Praktijkgebieden

 • Arbeidsrecht
 •  Civiel recht
 • procesrecht
 • Burengeschillen

Bijzonderheden

 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Houdt van Italiaans eten en auto’s

mr. Cornelissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht
 • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.