Jacques Knol is in 1988 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (Privaatrecht en Internationaal recht). Vanaf 1989 is hij als advocaat werkzaam geweest bij gerenommeerde kantoren in Amsterdam, Rotterdam en – tot zeer recent – Sint Maarten. In 2015-2016 werkte hij op de afdeling Juridische Zaken van de Nederlandse Bank.

Jacques is gespecialiseerd in insolventierecht, algemeen verbintenissenrecht, huurrecht,  procesrecht en ondernemingsrecht. Als curator en advocaat heeft hij ervaring opgedaan bij de afwikkeling van grote en kleine faillissementen en herstructureringen, met aandacht voor de positie van bestuurders, crediteuren en bank

Jacques komt regelmatig in IJsland. Hij heeft een lange adem, als loper en – zo nodig – in juridische kwesties. Het resultaat telt.