Jihad heeft haar bachelor rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam behaald en haar Master Commercial & Company Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij voltooide tijdens haar studie de specialisatierichtingen ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht en handelsrecht. Tijdens haar master heeft zij stage gelopen bij twee gerenommeerde financiële instellingen. Jihad versterkt het TEAM sinds december 2019 en houdt zich met name bezig met ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht, het procesrecht en algemene civielrechtelijke kwesties.

Rechtsgebieden:

  • ondernemingsrecht
  • insolventierecht
  • verbintenissenrecht
  • intellectueel eigendomsrecht

Opleiding en nevenactiviteiten:

  • Bachelor rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
  • Master Commercial & Company Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Specialisatierichtingen ondernemingsrecht, intellectuele eigendom en handelsrecht