Mr. (Marjolein) Daansen studeerde af aan de Radboud Universiteit Nijmegen op de gebieden aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht. Tijdens haar studie is zij werkzaam geweest als gerechtssecretaris bij de rechtbank Gelderland op de sectoren civiel recht en personen- en familierecht. Hierdoor heeft Marjolein een goede kijk op de werkwijze van rechters en raadsheren en is door haar ervaring goed in staat de zaak van twee kanten te bekijken. Daarnaast is zij als student-assistant werkzaam geweest voor het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs. 

Na haar afstuderen is Marjolein haar loopbaan begonnen bij een grote verzekeraar alwaar zij uiteenlopende aansprakelijkheidskwesties en letselschadezaken behandelde. In 2011 maakte Marjolein de overstap naar de advocatuur. Sindsdien houdt zij zich voornamelijk bezig met het personen- en familierecht, arbeidsrecht en het algemeen verbintenissenrecht.