Jurist. Behaalde zijn bul in Nijmegen na het volgen van de master burgerlijk recht. Tijdens zijn studie heeft Martijn een semester gestudeerd aan Temple University Beasley school of law in Philadelphia, USA. Tevens heeft hij tijdens zijn studie ervaring opgedaan als student-stagiair bij 24 Legal en GMW advocaten. Hij heeft daar de nodige ervaring opgedaan in de algemene rechtspraktijk, op zowel het terrein van het procederen als in de overnamepraktijk. In zijn afstudeerscriptie onderzocht hij of het naar Nederlands goederenrecht mogelijk is om goederen over te dragen onder de opschortende voorwaarde van het faillissement van de vervreemder. Martijn is prettig in de omgang, een kundig analyticus en heeft aan enkele woorden genoeg.

Bekijk de video’s