Merel Scheffer

Advocaat

Ik ben Merel Scheffer, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in ondernemingsrecht en strafrecht. Tijdens mijn studie heb met mijn werk op de afdeling Familierecht bij de rechtbank ’s-Gravenhage mijn affiniteit met het personen- en familierecht ontwikkeld.

Sinds 2010 ben ik werkzaam als advocaat, eerst met een algemeen civiele praktijk en daarnaast familierecht. Bij TEAM Advocaten heb ik mij volledig toegelegd op het personen- en familierecht en erfrechtzaken, waarbinnen ik adviseer én procedeer.

Personen- en familierecht
Ik help cliënten bij de afwikkeling van hun echtscheiding of geregistreerd partnerschap, samenlevingsovereenkomst of uiteengaan. Daarbij spelen zaken als partneralimentatie, eigen woning of onderneming, pensioen en verdeling van vermogen en schulden.

Ook begeleid ik ouders in geschillen over kinderen, zoals uitoefening van het gezag, hoofdverblijfplaats en omgang, kinderalimentatie, vervangende toestemming en de bijzonder curator. Ik sta ouders bij wanneer een kind onder toezicht wordt gesteld of uit huis geplaatst.

Ik heb ervaring met procederen over afstamming, ontkenning of erkenning van vaderschap of adoptie, curatele, beschermingsbewind en mentorschap. In mijn aanpak maak ik mij sterk voor de verbinding, maar is een proces nodig, dan ga en sta ik volledig voor mijn cliënt.

Erfrecht
Ik ben veelvuldig betrokken bij geschillen binnen het erfrecht, zoals procedures over nalatenschap, erfdeel, legitieme portie, executeur of vereffenaar. Ook adviseer ik erfgenamen en legitimarissen over hun rechten bij een nalatenschap en over onderwerpen als legaten, testamentair bewind en vruchtgebruik.

In het rechtsgebiedenregister bij de Nederlandse Orde van Advocaten sta ik geregistreerd bij de rechtsgebieden:

  • Personen- en familierecht
  • Erfrecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

BEDREVEN, BETROKKEN EN BETROUWBAAR