Robbert Kraaijvanger

Advocaat

Mijn naam is Robbert Kraaijvanger en ik ben advocaat sinds 2008. Ik verkreeg mijn masterdiploma Nederlands recht / ondernemingsrecht (cum laude) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook deed ik twee specialisatieopleidingen: Grotius Insolventierecht en Financiële Economie. Tot slot haalde ik mijn doctoraaldiploma Franse taal- en letterkunde.

Mijn specialisatie ligt bij het brede ondernemingsrecht en het vastgoedrecht, met specifieke focus op huurrecht, bestuurdersaansprakelijkheid en verkrijgende verjaring van onroerende zaken en erfdienstbaarheden. Ik ben praktisch en betrokken en heb oog voor de commerciële belangen van mijn cliënten, zowel binnen als buiten de rechtszaal.

Naast mijn werk als advocaat ben ik raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en lid van de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten.

Het rechtsgebied dat ik in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

BEDREVEN, BETROKKEN EN BETROUWBAAR