Xander is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en heeft ook een periode in Canada gestudeerd. Hij legt zich volledig toe op het adviseren en procederen in privaatrechtelijke geschillen.

Xander biedt zijn cliënten expertise op een breed palet aan rechtsgebieden. Hij begeleidt zijn cliënten bij geschillen over contracten (zoals franchise-, agentuur-, koop- en aannemingsovereenkomsten), conflicten binnen ondernemingen (waaronder aandeelhoudersgeschillen, besluiten van organen van een rechtspersoon en bestuurdersaansprakelijkheid) alsmede in vastgoedzaken (waaronder huur-, appartements- en bouwrecht). Daarbij staat Xander zowel ondernemers, non-profit organisaties als particulieren bij.

Ook op het gebied van het procesrecht, waaronder beslag en executie, streeft Xander naar het best haalbare resultaat. Procederen is daarbij niet een doel op zich, maar een potentieel krachtig middel om tot een adequate beëindiging van een conflict te komen wanneer andere middelen dat doel niet hebben bereikt.

De grote verscheidenheid aan mensen (en hun problemen) binnen zijn praktijk en de creativiteit die in iedere zaak kan worden gelegd voor het oplossen van conflicten en het beëindigen van onzekerheid, geven hem veel voldoening. Het komt daarbij altijd aan op maatwerk.

Bekijk de video’s