Per 1 september 2019 advocaat bij TEAM Advocaten te Utrecht

Xander Woodhouse legt zich toe op het adviseren en procederen in privaatrechtelijke geschillen.

Xander biedt zijn cliënten expertise op verschillende rechtsgebieden. Hij begeleidt zijn cliënten onder andere bij geschillen in het:

– Ondernemingsrecht (zoals aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid);
– Vastgoedzaken (zoals appartements- en huurrecht);
– Contractenrecht;
– Procesrecht (waaronder beslag en executie).

Hij staat zowel ondernemers, non-profitorganisaties als particulieren bij. Xander streeft naar het best haalbare resultaat. Procederen is daarbij niet een doel op zich, maar een potentieel krachtig middel om tot een adequate beëindiging van een conflict te komen wanneer andere middelen dat doel niet hebben bereikt.