JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Contracten

Elke ondernemer en particulier sluit voortdurend contracten. Wanneer iedereen zich houdt aan hetgeen is afgesproken ontstaat geen enkel probleem of geschil. Dit ontstaan pas wanneer één van de partijen zijn afspraken / verplichtingen niet nakomt. Of wanneer er over gemaakte afspraken onduidelijkheid bestaat.

Voorbeelden van contracten:

Arbeidsovereenkomst

Wilt u een arbeidsovereenkomst beëindigen. Twijfelt u over bedingen in een arbeidsovereenkomst? Of wilt u meer weten over arbeidscontractbepalingen als proeftijd, vakantie, concurrentiebeding? Speelt er een ontslagsituatie? Onze arbeidsrecht en ontslag advocaten staat u daarbij terzijde.

Koopovereenkomst

Juridische geschillen over koop en verkoop komen regelmatig voor. Wat kunt u doen indien de verkoper afziet van de verkoop van bijvoorbeeld de auto of woning? Of indien na de koop blijkt dat eent huis verborgen gebreken vertoont? Ook daarbij staat de contracten advovocaten (advocaten contractenrecht) van ATM u graag op deskundige wijze terzijde. .

Huurovereenkomst

Wilt u een huurovereenkomst opzeggen. Twijfelt u over de voorwaarden in het huurcontract? Welke huurverhogingen mogen per jaar worden doorgevoerd? In welke gevallen dient de huurcommissie ingeschakeld te worden?
Onze huurrecht advocaat (huurcontract) is u graag van dienst.

Algemene voorwaarden (“kleine lettertjes”)

Algemene voorwaarden worden vaak naast een overeenkomst gebruikt. Hierin worden bedingen opgenomen die de andere partij standaard onderdeel wil laten uitmaken van de door hem gesloten overeenkomsten.

Al met al is een goede voorbereiding het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat contractenrecht helaas vaak pas in een (te) laat stadium wordt ingeschakeld. Voorkom conflicten over een overeenkomst en regel de inhoud goed van te voren. Raadpleeg tijdig een advocaat contractenrecht voor een goed en “waterdicht” contract op maat.

Heeft u te maken met een kwestie rondom een overeenkomst? Onze advocaat contractenrecht staat u graag terzijde met een deskundig en eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Mogelijke vraagstukken bij contracten:

Wat kan een advocaat contractenrecht voor mij doen?

Het gaat erom dat de advocaat uw belangen waarborgt. Vóórdat u een overeenkomst sluit, kan uw advocaat met advies voorkomen dat er problemen ontstaan. Hij helpt u bij het opstellen van een contract en bij het aangaan van algemene voorwaarden. Of het nu om de verhuur gaat van uw woning of om het ondertekenen van uw arbeidscontract.

Ook achteraf als het mis gaat, zorgt de advocaat ervoor dat u rechten kunt laten gelden, door nakoming te eisen of schade te verhalen.

Direct actie ondernemen met onze advocaat contractenrecht

Mocht u omtrent contracten vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u spreekt direct een van onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Begrippenlijst contractenrecht

Aanbod
Aanbodenaanvaarding
Aanmaning(2e)
Aansprakelijkheid
Aanvaarding
Afbetaling
Agentuurovereenkomst
Arbeidscontract
Arrondissement
Beding
Bemiddelingsovereenkomst
Beroep
Beschikkingsonbevoegd
Beslag
Betalinsregeling
Buitengerechtelijkeincassokosten
Buitengerechtelijkekosten
Causaalverband
Concurrentiebeding
Conservatoirbeslag
Consument
Consumentenkoop
Contract
Contractueleaansprakelijkheid
Dagvaarding
Dwaling
Dwingendrecht
Eenexclusiviteit(clausule)
Eigendomsvoorbehoud
Fataletermijn
Geheimhoudingsovereenkomst
Gevolgschade
Handelingsonbekwaam
Hogerberoep
Huwelijksevoorwaarden
Immateriëleschade
Inverzuim
Incasso
Ingebrekestelling
Natuurlijkeverbintenis
Non-conformiteit
Onrechtmatigedaad
Ontbindendevoorwaarde
Ontbinding
Onverschuldigdebetaling
Opschortendevoorwaarden
Opzegtermijn
Overmacht
Parateexecutie
Redelijkheidenbillijkheid
Samenlevingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
Schikking
Terugwerkendekracht
Toerekenbaretekortkoming
Uitdrukkelijkeaanvaarding
Vanrechtswege
Vaststellingsovereenkomst
Verborgengebrek
Verjaring
Volmacht
Wanprestatie
Wettelijkerente
Wilsovereenstemming

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen