Getuigenbewijs – selecteren en wegen

Het selecteren en wegen van de afgelegde getuigenverklaringen is aan de rechtbank voorbehouden. Daarbij heeft de rechtbank de vrijheid de verklaring (of onderdelen daarvan) van de ene getuige geloofwaardiger te oordelen dan die van de andere getuigen. De rechtbank behoeft die keuze niet telkens te motiveren, als maar voldoende inzichtelijk is op grond van welke gedachtengang de rechtbank tot zijn keuze en uiteindelijk tot zijn bewijsoordeel is gekomen. Vgl. HR 11 februari 1994, NJ 1994, 651 nt. HJS en HR 16 oktober 1998, NL 1999, 7. Zie voorts T.R. Hidma, Bewijswaardering in civilibus, Trema 2005, blz. 301-306, blz. 303; H.W.B. thoe Schwartzenberg, Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk, 2e dr. 2009, blz. 167.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u op het terrein van getuigenbewijs / gerechtelijke procedures / procesrecht vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op