JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Getuigenbewijs – selecteren en wegen

Het selecteren en wegen van de afgelegde getuigenverklaringen is aan de rechtbank voorbehouden. Daarbij heeft de rechtbank de vrijheid de verklaring (of onderdelen daarvan) van de ene getuige geloofwaardiger te oordelen dan die van de andere getuigen. De rechtbank behoeft die keuze niet telkens te motiveren, als maar voldoende inzichtelijk is op grond van welke gedachtengang de rechtbank tot zijn keuze en uiteindelijk tot zijn bewijsoordeel is gekomen. Vgl. HR 11 februari 1994, NJ 1994, 651 nt. HJS en HR 16 oktober 1998, NL 1999, 7. Zie voorts T.R. Hidma, Bewijswaardering in civilibus, Trema 2005, blz. 301-306, blz. 303; H.W.B. thoe Schwartzenberg, Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk, 2e dr. 2009, blz. 167.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u op het terrein van getuigenbewijs / gerechtelijke procedures / procesrecht vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen