JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Gevolgen van het bezuinigingsakkoord voor de arbeidsmarkt

Eind april is het nieuwe bezuinigingsakkoord gesloten. Hieronder vind u een aantal wijzigingen dat van belang is op het gebied van pensioen- en ontslagrecht.

Pensioengerechtigde leeftijd:

De pensioengerechtigde leeftijd wordt eerder verhoogd.

Al in 2013 wordt de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd (steeds sneller) oplopen waarbij in 2024 de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar wordt bereikt. Hierna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Er wordt een overgangsregeling ingesteld om de omvang van de inkomensgevolgen te beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren.

Arbeidsmarkt

De ontslagvergoeding wordt beperkt

De preventieve ontslagtoets wordt vervangen voor een interne hoorprocedure, de werknemer kan achteraf nog naar de Kantonrechter stappen. Nu is het zo dat een werknemer of toestemming van het UWV (welke lang op zich kan laten wachten) of toestemming van de Kantonrechter (welke voor de werkgever duur kan uitpakken) nodig heeft.

De eerste 6 maanden WW uitkering komen voor rekening van de werkgever.

De beperking van de ontslagvergoeding staat hiertegenover. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten. De Ontslagregelingen moeten op deze manier activerend worden, zij moeten worden ingezet ten behoeve van scholing en toeleiding naar een andere baan. De duur en de hoogte van de WW-uitkering blijven verder het zelfde. Omdat deze wijziging pas in 2014 effectief zal worden zal de WW-premie voor werkgevers tijdelijk worden verhoogd.

Loonmatiging

Hogere inkomens worden extra belast met een werkgeversheffing

Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing (“eenmalige crisisheffing”). Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75%.

Voor de lonen van ambtenaren geldt voor 2 jaar een nullijn

Deze nullijn is exclusief zorg. De tranches voor de loonbijstelling voor 2012 en 2013 worden ingehouden voor de contractloonstijging.

Loonstijging wordt tegen een hoger marginaal tarief belast

Hiermee wordt loonmatiging in de marktsector bevorderd. Dit wordt bereikt door de tabelcorrectiefactor in de belastingen één jaar niet toe te passen.

 

Bron: Actualisatie stabiliteitsprogramma Nederland

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen