JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Gouden Handdruk Specialist – partner van ATM

Oprichten stamrecht BV wordt eenvoudiger vanaf 1 januari 2011

Wanneer u te maken krijgt met een ontslagvergoeding moet u gaan bepalen hoe u deze financieel gaat verwerken. De gouden handdruk ineens op uw rekening laten storten is een mogelijkheid, maar fiscaal gezien niet aan te raden. Er zijn ook andere opties. Zo is het oprichten van een stamrecht BV interessant bij ontslagvergoedingen vanaf de €70.000. Het oprichten van een stamrecht BV brengt veel werkzaamheden met zich mee. Vanaf 1 januari 2011 komt het onderdeel volstorten aandelenkapitaal te vervallen door het wetsvoorstel wetsvoorstel “vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht”. Het voorstel was al aangenomen door de tweede kamer en wordt op dit moment door de eerste kamer behandeld. De maatregel zorgt er voor dat het oprichten van een stamrecht BV eenvoudiger zal worden.

Oprichten stamrecht BV vereist een kapitaal storting van 18.000,-

Zoals bij iedere BV moet bij een stamrecht BV €18.000 op de bankrekening van de onderneming worden gestort. Dit bedrag mag niet worden gestort vanuit de ontslagvergoeding. Doorgaans zullen de meeste mensen geen €18.000 beschikbaar hebben. Wat in de praktijk vaak voorkomt is dat de bank het bedrag voorschiet en een bankverklaring afgeeft. Na 24 uur haalt de bank de €18.000 weer van de rekening. Een bankverklaring is nodig voor de oprichting van een stamrecht BV. De procedure is ooit bedacht om de crediteuren te beschermen. Wanneer de BV failliet zou gaan zal er in ieder geval nog €18.000 euro beschikbaar zijn voor de schuldeisers. Deze procedure staat bekend als ‘het volstorten van het aandelenkapitaal’.

Minimale inleg van €18.000 komt per 1 januari 2011 te vervallen

In het nieuwe wetsvoorstel verdwijnt de volstorting van het aandelenkapitaal. De eigenaar mag zelf weten hoe veel geld deze inlegt. Het wetsvoorstel kent naast het schrappen van de verplichte €18.000 meerdere versoepelingen. Zo kunnen de aandeelhouders, door het afschaffen van de blokkeringregeling, makkelijker hun aandelenpakket aan derden verkopen. Ook de accountantsverklaring die nodig is bij inbreng in natura zal verdwijnen. Deze maatregelen zijn vooral interessant voor gewone BV’s en minder voor de stamrecht BV.

Oprichten stamrecht BV wordt interessanter

Door het vervallen van de verplichte €18.000 wordt het oprichten van een stamrecht BV aantrekkelijker. Een aantal onderdelen blijven echter gewoon zoals ze waren. Het aanvragen van fiscaal akkoord Belastingdienst, aanvraag fiscale nummers , opstellen fiscale aktes, oprichtingsakte notaris, etc blijft gewoon zoals het nu is. Het is belangrijk om u te laten informeren door specialisten wanneer u denkt aan de optie Stamrecht BV voor uw ontslagvergoeding. Een stamrecht BV is een fiscaal interessante optie bij ontslagvergoedingen vanaf €70.000.

Ook ‘verklaring van geen bezwaar’ gaat verdwijnen

Voorheen was er voor de oprichting van een stamrecht BV een ‘verklaring van geen bezwaar’ nodig. Zonder dit document mag de notaris niet tot oprichting van een stamrecht BV overgaan. Voordat de ‘verklaring van geen bezwaar’ wordt afgegeven doet justitie onderzoek naar de criminele en financiële antecedenten van de aandeelhouders, oprichters en beleidsbepalers. Wanneer dit allemaal onderzocht is en in orde wordt gevonden wordt een verklaring van geen bezwaar afgegeven aan de notaris die vervolgens tot oprichting overgaat. Afkeuring gebeurt zelden. In het nieuwe wetsvoorstel zal de controle van de rechtspersoon niet alleen vooraf plaatsvinden, maar ook tijdens de levensduur van de BV. Ook een stamrecht BV heeft een ‘verklaring van geen bezwaar’ nodig, maar dat zal binnenkort dus gaan verdwijnen.

Gouden Handdruk Specialistwww.goudenhanddrukspecialist.nl – adviseert ontslagen medewerkers over de mogelijkheden met de ontslagvergoeding. Een specialiteit van Gouden Handdruk Specialist is het oprichten en beheren van stamrecht BV’s. Ook kunnen zij een stamrecht bankspaarrekening of een stamrecht verzekering voor u openen.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen