JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Het risico van een louter beschrijvende domeinnaam

Op 6 mei 2014 heeft het Hof Den Haag zich uitgelaten over de vraag of een onderneming onrechtmatig handelde jegens een andere onderneming door het gebruik van een nagenoeg dezelfde domeinnaam.

Het Hof gaat in hoger beroep uit van de volgende feiten:
Geïntimeerde (gedaagde), de onderneming Artiestenverloningen houdt zicht bezig met het verzorgen van de loonadministratie van artiesten. In 2002 heeft Artiestenverloningen de domeinnaam ‘artiestenverloningen.nl’ geregistreerd.

Appellante (eiser), de onderneming Prae is in 2011 opgericht en houdt zich net als Artiestenverloningen bezig met artiestenverloningen. De website van Prae is toegankelijk via de domeinnaam ‘artiestenverloning.nl’, welke domeinnaam in 2005 is geregistreerd.

In eerste aanleg, heeft de rechtbank -op verzoek van Artiestenverloningen- Prae verboden de aanduiding ‘artiestenverloning.nl’ als domeinnaam te gebruiken. De rechtbank is van oordeel dat Prae onrechtmatig heeft gehandeld jegens Artiestenverloningen, nu sprake is van verwarringsgevaar gezien de grote overeenstemming met de domein- en handelsnaam van Artiestenverloningen.

Nu Prae het niet eens is met het vonnis van de rechtbank, vordert zij in hoger beroep vernietiging van het vonnis van de rechtbank.

Het Hof oordeelt als volgt:
Allereerst stelt het Hof voorop dat de aanduiding ‘artiestenverloning(en)’ louter beschrijvend is. Het geeft immers aan welke diensten Artiestenverloningen en Prae leveren.

Vervolgens oordeelt het Hof dat het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de domeinnaam of de handelsnaam van een ander, in beginsel niet onrechtmatig is. Het kan wel onrechtmatig zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden.

In deze zaak oordeelt het Hof dat van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden geen sprake is. Dat Prae bewust voor deze louter beschrijvende domeinnaam heeft gekozen, levert niet een dergelijke omstandigheid op. Daarnaast heeft Prae gemotiveerd betwist dat zij bewust heeft aangehaakt bij de handels-en domeinnaam van Artiestenverloningen. Prae heeft aangegeven dat zij voor deze domeinnaam heeft gekozen, vanwege het beschrijvende karakter. Dat Artiestenverloningen (naar zij stelt) een zekere bekendheid geniet, is onvoldoende om het louter beschrijvende karakter op te heffen.

Gelet op vorenstaande oordeelt het Hof dat Prae niet onrechtmatig jegens Artiestenverloningen heeft gehandeld.

Bron: IEPT20140506, Hof Den Haag, Artiestenverloning v Artiestenverloningen (www.boek9.nl)
Door: mr. Petra de Bruijn

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen