JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontslag advocaat – direct advies aan werkgevers en werknemers

Wordt u geconfronteerd met ontslag op staande voet, wilt u daartegen verweer voeren en zoekt u een ontslag advocaat? Of bent u werkgever en nu juist voornemens een van uw medewerkers op staande voet te ontslaan en zoekt u om die reden een ontslag advocaat?

In beide gevallen staan wij u als ontslag advocaat graag ter zijde, ongeacht of u nu juist werkgever dan wel werknemer bent. Wij hebben inmiddels de nodige ervaring opgebouwd met alle denkbare gevallen waarin het draait om ontslag, Niet alleen ontslag op staande voet, maar denk ook aan procedures tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst of aanvragen voor een ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf.

Voor direct advies en adequate bijstand kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van een ontslag advocaat aan de telefoon. Bel onze ontslag advocaten nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

In dit kader zouden wij u voor wat betreft een ontslag op staande voet reeds willen wijzen op het volgende.

Het ontslag op staande voet is in de wet geregeld in – onder meer – art. 6:677 BW, waarin is bepaald dat ieder der partijen bevoegd is de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de wederpartij.

Voor een ontslag op staande voet dient aldus sprake te zijn van (a) een dringende reden, die bovendien (b) onverwijld aan werknemer moet zijn medegedeeld.

Wanneer is sprake van een dringende reden?

Wetenschap werknemer

Uit jurisprudentie volgt dat van een dringende reden slechts sprake kan zijn, indien de werknemer wist of redelijkerwijze moest weten dat zijn toekomstige daad of gedraging, (eventueel) tezamen met zijn eerdere daden of gedragingen (waardoor de  ‘druppel die de emmer doet overlopen’ is ontstaan), door de werkgever als dringende reden voor ontslag op staande voet wordt beschouwd.

Bij een druppel die de emmer doet overlopen kan dit slechts het geval zijn indien de werkgever aan de werknemer te kennen heeft gegeven dat bij een volgende vergelijkbare daad of gedraging de maat vol is, bijvoorbeeld door het geven van een waarschuwing en/of het voeren van gesprekken.

Het onverwijld meedelen

Een tweede vereiste voor ontslag op staande voet is – zoals gezegd – het onverwijld meedelen van het ontslag aan de werknemer onder gelijktijdige mededeling van de dringende reden die aan dat ontslag ten grondslag wordt gelegd.  Voor het antwoord op de vraag of een ontslag op staande voet al dan niet onverwijld is gegeven, is beslissend het tijdstip waarop de dringende reden ter kennis is gekomen van degene die bevoegd was het ontslag te verlenen. Diegene mag nadat de dringende reden hem of haar bekend is geworden, niet al te lang meer wachten. In dat kader kan in zijn algemeenheid worden gezegd, dat een termijn van twee dagen eigenlijk al te lang is.

Mocht u over ontslag, al dan niet op staande voet, meer willen weten of hebt u direct advies of adequate bijstand nodig, aarzel niet en bel direct uw ontslag advocaat. Een eerste ontslag advies is altijd kosteloos. Bel uw ontslag advocaat op (030) 252 35 20.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen