JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontbindingsverzoek in strijd met de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA)

Artikel 3 Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) verbiedt de werkgever om de arbeidsverhouding van de werknemer te beëindigen wegens de omstandigheid dat de werknemer, in of buiten rechte, om aanpassing van de arbeidsduur heeft verzocht.

In een zaak voor de kantonrechter te Amersfoort speelden de volgende feiten een rol.
Werknemer was werkzaam als planner/werkvoorbereider op basis van 38 uur per week. Vanaf september 2012 is werknemer, in het kader van een proef, werkzaam als servicecoördinator. Gedurende een half jaar zal werknemer flexibele arbeid verrichten (dit houdt in dat werknemer minimaal 20 en maximaal 38 uur per week al werken). Afgesproken wordt dat indien geconcludeerd wordt dat de flexibele arbeidsverhouding niet werkbaar is, werknemer weer 38 uur per week zal worden ingeroosterd in zijn oude functie van planner/werkvoorbereider.

Na een half jaar is gebleken dat de flexibele arbeidsverhouding niet werkbaar is en daarom heeft werkgever, werknemer verzocht om weer 40 uur te gaan werken.

Werknemer heeft werkgever aangegeven dat dit geen optie is en uiteindelijk hebben partijen besloten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een vaststellingsovereenkomst is door werknemer echter niet ondertekend. Vervolgens dient werkgever een ontbindingsverzoek in op grond van gewichtige redenen, die bestaan uit veranderingen in de omstandigheden.

Oordeel kantonrechter
In rechtsoverweging 4.2. van de beschikking oordeelt de kantonrechter dat de weigering van de werknemer op het verzoek van werkgever om weer 40 uur per week te gaan werken geen reden oplevert om aan te nemen dat er veranderingen in de omstandigheden zijn die billijkheidshalve spoedig tot een einde van de dienstbetrekking moeten leiden.
Het verzoek van werknemer om minder te mogen werken, moet volgens de rechter gelezen worden als een verzoek ingevolge artikel 3 WAA en niet als een reden om de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen. Integendeel artikel 3 WAA verbiedt de werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op grond van de vraag om vermindering van arbeidsuren te ontbinden. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Amersfoort 11 juni 2013 (LJN: CA2746).

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen