Ontslag op staande voet

Indien een aantal gronden bij een ontslag op staande voet niet is vermeld, kunnen die gronden, na het gegeven ontslag, niet alsnog met succes worden ingevuld. Een ontslag op staande voet moet bovendien onverwijld worden gegeven. Bij een langere tijd tussen de kennisneming door werkgever van de dringende reden en het ontslag op staande voet is alleen voldaan aan het vereiste van onverwijldheid indien gebleken is dat de gebruikte (langere) tijd nodig was om onderzoek te verrichten. Ook is elementair dat de werknemer voorafgaand aan het ontslag op staande voet wordt gehoord.

Mocht u omtrent een ontslag op staande voet verdere vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag en arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.