Stamrecht Bankspaar – aanbieders hebben producten in de markt gezet

Stamrecht Bankspaar – aanbieders hebben producten in de markt gezet

Sinds 1 januari 2010 is het mogelijk om de ontslagvergoeding te storten op een geblokkeerde bankspaarrekening. Deze optie is door de overheid gecreëerd zodat de ontslagene meer mogelijkheden heeft met de verkregen gouden handdruk. Sinds het stamrecht banksparen wettelijk mogelijk is hebben een aantal grote banken hun producten al in de markt gezet.

Bij het stamrecht banksparen stort de werkgever de gouden handdruk op een geblokkeerde bankspaar rekening. De rekening zal vermogen opbouwen en maandelijks uitkeren. Bij het uitkeren zelf wordt door de belastingdienst loonheffing ingehouden. Over het opgebouwde vermogen hoeft geen vermogensrendementsheffing te worden betaald. Bij stamrecht banksparen kan worden gekozen tussen twee opties: de direct uitkerende variant en de uitgestelde variant. Bij de direct uitkerende variant gaan de maandelijkse uitkeringen meteen in, terwijl bij de uitgestelde variant de rekeninghouder zelf kan kiezen wanneer de uitkeringen ingaan. Uiterlijk op 65 jarige leeftijd moet worden begonnen met uitkeren.

Sinds het wettelijk is toegestaan de ontslagvergoeding op een bankspaar rekening te storten, hebben een aantal aanbieders al gereageerd met hun gouden handdruk producten. Financieel dienstverlener ‘Brand New Day’ was de eerste aanbieder van het stamrecht banksparen. De eerste bank die dit product in de markt zette was ABN-AMRO. SNS-Reaal volgde al snel daarna en is op dit moment enige bank die zowel de direct ingaande als de uitgestelde variant aanbiedt. Rabobank volgde daarna. Zij bieden op dit moment alleen de uitgestelde variant aan. In juni volgden Ohra en Delta Lloyd met hun stamrecht bankspaarproducten.

De optie stamrecht banksparen lijkt erg op het stamrecht verzekeren. Toch zijn er enkele verschillen tussen beide stamrecht opties. Bij stamrecht banksparen kan worden gekozen tussen een vaste rente of een variabele rente. Bij stamrecht verzekeren wordt de rente altijd vastgezet voor de gehele looptijd. Daarnaast werkt stamrecht banksparen met een garantie tot €100.000. Bij verzekeraars ontbreekt deze garantie. Bij sommige verzekeraars moet een bepaald percentage overlijdensdekking worden betaald in het geval van overlijden van de stamrechthouder. Bij stamrecht banksparen is dit niet het geval.

Gouden Handdruk Specialist adviseert u over de mogelijkheden met de ontslagvergoeding. Wij kunnen een stamrecht bankspaarrekening voor u openen of een stamrecht BV voor u oprichten. Elke situatie rond ontslag en de daarbij behorende gouden handdruk is persoonlijk: laat u dan ook adviseren door specialisten op dit gebied – www.goudenhanddrukspecialist.nl