Vloeroppervlakte is kleiner dan afgesproken

Vloeroppervlakte is kleiner dan afgesproken

Op 20 december 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in een zaak waarin de huurder ontbinding en/of compensatie vroeg voor het feit dat de door hem gehuurde bedrijfsruimte een kleiner vloeroppervlakte had dan afgesproken.

De huurder in kwestie had een bedrijfsruimte van ca. 1.085 m2 gehuurd voor een huurprijs van
€ 92.225,00 per jaar. In de huurovereenkomst tussen partijen was een bepaling opgenomen over een eventuele afwijking van het huuroppervlakte:

“Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten van bijkomende leveringen en diensten en/of promotiekosten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van de eventuele verlenging ervan.”

Een dergelijke bepaling wordt juridisch een exoneratieclausule genoemd. Enige jaren na ingang van de huur blijkt uit een meetrapport dat het vloeroppervlakte ongeveer 21 m2 kleiner is dan afgesproken. De huurder vraagt aan de rechter tot terugbetaling van een deel van de huurpenningen, hetgeen de kantonrechter afwijst. Daarna stelt de huurder hoger beroep in.

In hoger beroep oordeelt het Hof dat er sprake is van een verschil van ongeveer 21 m2 en dat dit een gebrek oplevert in de zin van art. 7:204 BW. De huurder mocht immers anders verwachten op grond van de huurovereenkomst. De huurder heeft echter niet een te hoge huurprijs bepaalt omdat er geen huurprijs per vierkante meter is afgesproken.

Wel zou de huurder om huurprijsvermindering hebben kunnen vragen op grond van art. 7:207 BW, maar dat heeft de huurder in deze procedure niet gedaan.

Verder oordeelt het Hof dat de verhuurder in principe aansprakelijk is te houden voor het verschil in vloeroppervlakte, maar in dit geval hebben partijen een exoneratieclausule afgesproken. Als gevolg hiervan kan de huurder de verhuurder niet zomaar aanspreken op een verschil in vloeroppervlakte. Bovendien gaat het om een relatief geringe afwijking van circa 2%, zodat het niet onredelijk is dat de verhuurder zich beroept op deze exoneratieclausule.

Het is in dergelijke huurzaken daarom van groot belang om zorgvuldig te kijken naar eventuele exoneratieclausules en om de juiste aansprakelijkheidsgronden aan de vordering ten grondslag te leggen.

Deze zaak is gepubliceerd en kan worden geraadpleegd via ECLI:NL:GHARL:2016:10352.