JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Op grond van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is met ingang van 1 januari 2014 een aantal ingrijpende wijzigingen van de Ziektewet ingevoerd.

Belangrijke wijziging

Een belangrijke wijziging voor werkgevers en werknemers betreft de wijze waarop de Ziektewet via werkgeverspremies wordt gefinancierd.

De hoogte van de werkgeverspremies voor de ziektewet worden sinds 1 januari 2014 per individuele werkgever bepaald en niet meer sectoraal.

Dit heeft tot gevolg dat voor veel werkgevers de premies geheel of gedeeltelijk afhankelijk worden van het aantal (ex-)werknemers dat aansluitend op de arbeidsovereenkomst, of binnen een periode van vier weken, aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering.

Ten aanzien van werkgevers wordt het volgende onderscheid gemaakt:
Grote werkgevers: premieplichtig loon in 2012 > € 3.070.000,-;
Middelgrote werkgevers: premieplichtig loon in 2012 van > € 307.000,- tot € 3.070.000,-;
Kleine werkgevers: premieplichtig loon in 2012 < € 307.000,-. Bij grote werkgevers geldt dat de Ziektewetuitkering voor zijn (ex-)werknemers via de premies volledig aan de onderneming worden doorbelast. Bij middelgrote werknemers worden de premies deels afhankelijk van het aantal (ex-)werknemers met een Ziektewetuitkering en deels sectoraal en bij kleine werkgevers worden de premies nog steeds sectoraal bepaald. Voor de vaststelling van de premies wordt uitgegaan van de gegevens van twee kalenderjaren eerder. Actiepunten werkgevers

Door deze wijziging heeft de werkgever een financieel belang om te voorkomen dat zijn (ex-)werknemers aanspraak moeten maken op de Ziektewet en daarnaast een belang dat als de (ex-)werknemers aanspraak maken op de Ziektewet om te controleren of de duur van de uitkering zoveel als mogelijk kan worden beperkt. Daarom is het van belang om met de (ex-)werknemers afspraken te maken over de wederzijdse re-integratie-inspanningen en de controlemogelijkheden gedurende de periode dat een recht op een Ziektewetuitkering bestaat.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen