JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Aansprakelijkheid aannemer

AANNEMING VAN WERK. KAN EEN AANNEMER IN VERZUIM KOMEN TE VERKEREN IN DE SITUATIE DAT EEN OPDRACHTGEVER ERVAN AF ZIET DE AANNEMER TOE TE LATEN TOT HERSTEL?

Mocht u omtrent aansprakelijkheid en aanneming van werk vragen hebben en/of behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct één van onze bouwrecht advocaten aan de telefoon. Belt u ons op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

KAN EEN AANNEMER IN VERZUIM KOMEN TE VERKEREN ALS EEN OPDRACHTGEVER ERVAN AF ZIET DE AANNEMER TOE TE LATEN TOT HERSTEL?

In dit bericht staat centraal of een opdrachtgever tekort schiet in het geven van gelegenheid aan de opdrachtnemer (aannemer) om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

In de zaak die aan het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden is voorgelegd stond vast dat het werk na opname nog aanzienlijke gebreken vertoonde en derhalve de aannemer was tekortgeschoten in de uitvoering van een aantal werkzaamheden. Opdrachtgever heeft de aannemer in gebreke en aansprakelijk gesteld en hierbij extra eisen gesteld aan de wijze van herstel. Ondanks aanmerkingen van opdrachtgever op de kenbaar gemaakte plannen van de aannemer tot herstel heeft de aannemer vervolgens vastgehouden aan de door haar beoogde uit te voeren herstelwerkzaamheden. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de eisen die opdrachtgever stelde aan de wijze van herstel gerechtvaardigde eisen betroffen die de aannemer had moeten volgen.

In de wet is op in de artikelen 6:81 – 83 BW opgenomen wanneer verzuim intreedt. Deze gronden zijn evenwel niet limitatief. In dit verband heeft het gerechtshof mede gewezen op artikel 7:759 BW waarin is bepaald, dit voor de overeenkomst tot aanneming van werk, dat de opdrachtgever de aannemer gelegenheid moet bieden gebreken te herstellen die na oplevering zijn gebleken, tenzij dit in verband met omstandigheden niet van opdrachtgever kan worden gevergd. Hierbij kan gedacht worden aan gebleken onbekwaamheid van de aannemer waardoor geen goede resultaten van de herstelwerkzaamheden is te verwachten. In de zaak die aan het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden is voorgelegd is dit nu het geval. Vast staat immers dat opdrachtgever gerechtvaardigde eisen heeft gesteld aan de uit te voeren herstelwerkzaamheden en dat de aannemer deze eisen niet heeft willen inwilligen. Gevolg hiervan is dat niet opdrachtgever maar de aannemer in verzuim is komen te verkeren. De opdrachtgever heeft vervolgens de overeenkomst rechtsgeldig mogen ontbinden zo concludeert het gerechtshof. Deze ontbinding brengt niet mee dat hetgeen is gericht en door opdrachtgever is voldaan zonder grond is geschied. Voor zover verbintenissen reeds zijn nagekomen blijft de rechtsgrond voor de nakoming in stand. Voor zover de prestatie niet aan de verbintenis heeft beantwoord wordt de vergoeding hiervoor beperkt tot het bedrag van de waarde die de prestatie voor de ontvanger heeft gehad (artikelen 6:271 en 272 lid 2 BW).

De uitspraak

Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden

Bron: ECLI:NL:GHARL:2014:4051

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen