JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Geschil met makelaar ǀ aansprakelijkheid makelaar

De rechtbank Den Haag heeft op 11 september 2013 vonnis gewezen waarin is bepaald dat de makelaar van de verkopende partij aansprakelijk is jegens koper (derhalve een makelaar waarmee de koper niet in contractuele verhouding staat) voor het ten onrechte niet toepassen van de meetinstructie NVM.

In de verkoopinformatie verstrekt door de makelaar staat dat het appartement een oppervlakte heeft van 60 m². In werkelijkheid blijkt dit te zijn 51,9 m². Koper heeft in dit geschil de verkopend makelaar aansprakelijk gesteld voor het niet geleverde vloeroppervlak en vordert veroordeling tot betaling van de schade hierdoor geleden.

De rechtbank stelt allereerst de vraag of een makelaar bij een transactie gehouden is om zelfstandig te (laten) controleren of van de opdrachtgever of een derde ontvangen gegevens, die onder zijn verantwoordelijkheid aan potentiële kopers wordt medegedeeld, juist zijn. Deze vraag kan niet in haar algemeenheid worden beantwoord. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

In deze kwestie heeft de rechtbank geoordeeld dat de makelaar onrechtmatig jegens de koper heeft gehandeld door het woonoppervlak van de woning niet volgens de door de NVM voorgeschreven meetinstructie te berekenen. De toepassing van deze meetinstructie is voor NVM makelaars verplicht voorgeschreven. De rechtbank concludeert dan ook dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend NVM makelaar mag worden verwacht, dit ook door derden, dat deze de door de NVM voorgeschreven meetinstructie volgt. Een beroep op artikel 7:16 lid 6 BW (waarin is opgenomen dat de koop van een onroerende zaak de vermelding van de oppervlakte slechts wordt vermoed als aanduiding bedoeld te zijn zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden) helpt de makelaar in kwestie niet. De rechtbank concludeert namelijk dat de koper mocht verwachten dat het woonoppervlak was berekend aan de hand van de door de NVM voorgeschreven meetinstructie. In deze zaak wordt de berekening van de schade bepaald aan de hand van de gemiddelde m² prijs vermenigvuldigd met het verschil tussen het opgegeven en daadwerkelijke m² woonoppervlak.

De uitspraak
Rechtbank Den Haag, sector civiel, handelskamer d.d. 11 september 2013. Bron: www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBDHA:2013:13307

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen