Appartementsrecht – kosten individuele voorziening

Appartementsrecht. In verband met de handicap van verzoekster zijn op haar verzoek in 1999 in de gemeenschappelijke ruimtes van het appartementencomplex vier elektronische deurdrangers geplaatst. Eind 2008 zijn twee van de vier deurdrangers aan vervanging toe. Verzoekster verzoekt de Vereniging van Eigenaren (VvE) om in de kosten bij te dragen. De VvE heeft dat verzoek niet ingewilligd. Verzoekster vraagt de kantonrechter het besluit van de VvE te vernietigen. De kantonrechter oordeelt dat de VvE niet in de kosten hoeft bij te dragen omdat het hier gaat om een individuele voorziening ten behoeve van verzoekster en er evenmin sprake is van een situatie waarin de redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW) meebrengt dat een bijdrage van de VvE kan worden verlangd.(bron: www.rechtspraak.nl / LJN: BL5703,Sector kanton Rechtbank Groningen)

Wilt u meer weten omtrent de rechten en verplichtingen van een Vereniging van Eigenaren?  Mail dan uw vraag of bel tegen lokaal tarief 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.