JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Dwaling. Vernietiging koopovereenkomst. Onjuiste mededelingen verkoopbrochure

Dwaling. Vernietiging koopovereenkomst. Onjuiste mededelingen verkoopbrochure

In dit bericht staat centraal of een koopovereenkomst vanwege een onjuistheid in de verkoopbrochure kan worden ontbonden dan wel worden vernietigd wegens dwaling.

Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat de omstandigheden van het geval bepalen of al dan niet sprake is van dwaling. Een (enkele) onjuiste mededeling in de verkoopbrochure is niet voldoende om dwaling aan te nemen. Het moet gaan om wezenlijke onjuiste mededelingen in de verkoopbrochure of koopovereenkomst zo blijkt uit jurisprudentie.

Onjuiste informatie over het verkochte kan in het verkoopproces worden verstrekt door de verkoper zelf, dan wel een door de verkoper ingeschakelde derde zoals een makelaar. Aangenomen wordt dat de makelaar deskundig is. Indien de makelaar wordt aangesproken vanwege gedane onjuiste mededelingen dan dient dit plaats te vinden op grond van onrechtmatige daad. Koper kan er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de verkoper voor de onjuiste mededelingen van de makelaar aan te spreken op grond van dwaling of non-conformiteit (7:17BW). De door de makelaar in opdracht van verkoper verstrekte informatie wordt namelijk aan de verkoper toegerekend. Het moet wel gaan om informatie die zo belangrijk is dat moet worden aangenomen dat de koper met de juiste informatie niet tot de aankoop zou zijn overgegaan, althans de koop niet had gesloten voor dezelfde koopprijs.

In onderhavig geval heeft de verkoper een onjuiste mededeling gedaan over het repareren van de fundering van een woning. Door de mededeling van de verkoper in de verkoopbrochure dat deze fundering recent was gerenoveerd, mochten kopers ervan uitgaan dat de fundering in een deugdelijke bouwkundige staat verkeerde en behoefden de kopers hierover zelf geen nader onderzoek te doen. Het verstrekken van informatie hierover exonereert de koper van het doen van eigen nader onderzoek. Ook in het verweer van verkoper dat de kopers op grond van eigen onderzoek de scheuren hadden moeten zien in de fundering en derhalve nader onderzoek hadden moeten doen, ziet de rechtbank in dit geval geen aanknopingspunt om te oordelen dat koper niet had mogen vertrouwen op de mededeling omtrent de (grotendeels) nieuwe fundering als gemeld in de verkoopbrochure. Daarenboven heeft de verkopend makelaar de vernieuwing van de fundering desgevraagd mondeling ook nog eens uitdrukkelijk aan kopers bij een bezichtiging van de woning bevestigd. Gevolg hiervan is dat het beroep op vernietiging van de koopovereenkomst wegens dwaling slaagt.

De Uitspraak:
Rechtbank Amsterdam d.d. 7 mei 2014 bron ECLI:NL RBAMS:2014:3086

Contact

Mocht u over de aan- en verkoop van onroerend goed vragen hebben en/of behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze onroerend goed advocaten aan de telefoon. Bel ons op 030-2523520. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos. Mocht u over de aan- of verkoop van onroerend goed het begin verborgen gebreken en/of onjuiste mededelingen door de verkoper vragen hebben.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen