JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Geschil met aannemer – te late oplevering

Op een werk zijn meestal van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 (UAV).

Op grond van §42 van de UAV kan de opdrachtgever wegens te late oplevering van het werk aan de aannemer kortingen op de aanneemsom opleggen. Het bedrag van de korting wordt in het bestek bepaald. Kortingen worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de bepaalde dag, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is en worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden. Geen korting wordt opgelegd voor na de opleveringstermijn verstreken dagen die geen werkdag zijn of indien de vertraging in de oplevering door overmacht is veroorzaakt. Evenmin wordt korting opgelegd wegens overschrijding van een termijn, indien en voor zover deze overschrijding het gevolg is van overschrijding van een eerder geëindigde termijn waarvoor reeds korting is opgelegd, mits de bedoelde termijnen met elkaar in verband staan.

Mocht u omtrent een te late oplevering en/of een andersoortig geschil met een aannemer vragen hebben of behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze bouwrecht advocaten. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een bouwrecht advocaat aan de telefoon. Bel ons  op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen