Onderverhuur woning Airbnb

Onderverhuur van een woning via Airbnb

Short stay-verhuur aan toeristen via websites als Airbnb is momenteel erg populair, met name in de grote steden. Veelal is onderverhuur van woonruimte in de huurovereenkomst echter uitgesloten. Kan een huurder worden ontruimd als hij in een dergelijk geval toch onderverhuurd?

Op 22 oktober 2014 oordeelde de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2014:7231) dat ongeoorloofde onderverhuur via Airbnb aanleiding kan zijn tot ontruiming van het gehuurde op grond van wanprestatie. De rechtbank oordeelde dat omdat het gaat om commerciële, telkens kortdurende verhuur aan toeristen, waarvoor een in vergelijking met de feitelijke huurprijs (zeer) hoge huurprijs in rekening wordt gebracht, dat het om een ernstige tekortkoming van de huurder gaat. Oppassen geblazen dus voor de huurder die van plan is om (zonder overleg met de verhuurder en in strijd met de huurovereenkomst) onder te verhuren.