JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Verborgen gebreken in woning

De vraag waar het steeds om draait in geschillen met betrekking tot gebreken die worden ontdekt na aankoop van een woning is of de zaken die de koper tegenkwam ‘gewone’ tegenvallers zijn die voor zijn rekening en risico behoren te komen of is er sprake van verborgen gebreken waarvan de gevolgen voor rekening en risico van de verkoper komen.

Uitgangspunt is dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden.

Artikel 7:17 lid 2 BW bepaalt hieromtrent dat een huis niet aan de koop overeenkomst beantwoord indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien (is bepaald in de koopovereenkomst). Dit wordt meer concreet ingevuld door enerzijds de mededelingsverplichting van de verkoper en anderzijds de onderzoeksplicht van de koper zelf.

Deze regel lijdt slechts uitzondering indien voorafgaand aan de verkoop mededeling is gedaan van de desbetreffende gebreken en/of indien koper die gebreken vóór of uiterlijk bij de koop heeft ontdekt of daarvan op grond van de specifieke omstandigheden van het geval weet had behoren te hebben.

Mocht u omtrent non-conformiteit van een gekochte woning (verborgen gebreken koophuis) vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u spreekt direct een van onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen