JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Vernietiging besluit VvE

Vernietiging besluit VvE over vloerbedekking

Op grond van art 5:130 BW kan een besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars worden vernietigd. Let wel, hier geldt een korte termijn van een maand voor na kennisname van het besluit dan wel na het hebben kunnen kennis nemen van het besluit.

In een verzoekschriftprocedure in 2014 heeft de Rechtbank Noord-Holland op 13 augustus 2014 uitspraak gedaan inzake een besluit over vloerbedekking (ECLI:NL:RBNHO:2014:7559). In deze zaak ging het erom dat de vergadering van de VvE een nieuw Huishoudelijk Reglement had goedgekeurd waarin de bepaling was opgenomen dat een verharde vloerbedekking alleen is toegestaan met een dempende onderlaag waarbij een vereiste geluidsreductie is voorgeschreven.

De verzoeker achtte dit besluit onredelijk en verzocht om vernietiging daarvan, omdat hij van mening was dat een ondervloer bij zijn vloer niet nodig is, er geen sprake is van geluidsoverlast, het besluit grote implicaties heeft en gezien zijn leeftijd en gezondheidstoestand te verstrekkend zou zijn om de vloer te laten vervangen.

De rechtbank heeft het besluit vernietigd omdat het zowel naar inhoud en totstandkoming in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Zo heeft de VvE onvoldoende gemotiveerd waarom de eis van een dempende onderlaag zou moeten gelden voor alle vormen van vloerbedekking. Voorts heeft de besluitvorming niet schriftelijk plaatsgevonden (mart met handopsteken), zijn de eigenaren niet voorgelicht over de gevolgen van het besluit en is er onvoldoende onderzoek verricht.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen