Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht en betreft de rechten die een (rechts)persoon aanspraak geven op een bepaalde prestatie van een andere (rechts)persoon. De schuldenaar/debiteur moet een prestatie (in de ruimste zin des woord) leveren en de schuldeiser/crediteur heeft aanspraak op de prestatie. Anders gezegd; je moet wat betalen, leveren of presteren. Vaak gaat het om geldvorderingen, maar het kan ook gaan om een vordering om iets te doen of juist niet te doen.

Een verbintenis ontstaat door een enkel- of meerzijdige rechtshandeling. De belangrijkste bron van verbintenissen is de overeenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Denk bijvoorbeeld aan een koop- of een geldleenovereenkomst. De koper heeft dan recht op levering van de gekochte zaak en de geldlener heeft recht op het geleende bedrag. Anderzijds dient de verkoper de zaak te leveren en dient de geldgever het bedrag ter beschikking te stellen. Andere voorbeelden van overeenkomsten waarover wij regelmatig adviseren en procederen zijn:

  • Overeenkomst van opdracht
  • Arbeids- en agentuurovereenkomsten
  • Distributieovereenkomst
  • Franchiseovereenkomst
  • Verzekeringsovereenkomst
  • Koopovereenkomst
  • Huurovereenkomst
  • Aannemingsovereenkomst
  • Commissieovereenkomst

Geschillen ontstaan wanneer één partij zijn of haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt of wanneer er discussie ontstaat over de inhoud van een overeenkomst. Dit kan tevens leiden tot schade, welke de ene partij dan op de partij wil verhalen. Daarbij spelen vaak ook algemene voorwaarden een rol. Ook hetgeen partijen hebben bedoeld, of voor ogen hebben gehad, kan worden meegewogen. Ook is van belang hoe partijen in de praktijk uitvoering hebben gegeven aan de gemaakte afspraken en/of deze overeenstemt met hetgeen zij voor ogen hadden. De redelijkheid en billijkheid kunnen aanvullend of derogerend (terzijde schuivend) werken indien een rechter zich over een geschil buigt.

Het verbintenissenrecht omvat tevens het leerstuk van onrechtmatige daad. Dit is een grondslag voor het vorderen van een schadevergoeding tussen partijen die geen overeenkomst met elkaar hebben gesloten. Denk bijvoorbeeld aan de aannemer van de buren die schade in uw woning heeft veroorzaakt. Daarnaast zijn er nog andere grondslagen op basis waarvan verbintenissen kunnen ontstaan, zoals zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Dit zijn de zogenaamde rechtmatige daden.

Ruime ervaring

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het verbintenissenrecht en hebben op dit rechtsgebied ruime ervaring met zowel adviseren als procederen. Wij kunnen u adviseren voordat u een overeenkomst sluit of als u al een overeenkomst heeft gesloten en er problemen zijn ontstaan. Ook indien u schade heeft geleden door toedoen van een ander, kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Uw belang centraal

Bij ons advies en begeleiding kijken wij naar de kans van slagen en de verschillende mogelijkheden om vervolgens tot de beste oplossing te komen. Uw belangen staan daarbij altijd centraal.

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen