Contractenrecht

Elke ondernemer / onderneming heeft te maken met contracten. Deze kunnen mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen.

Geregeld komt voor dat afspraken niet of niet volledig worden nagekomen of de inhoud van het contract onduidelijk is.

In al die gevallen staan wij u graag terzijde. Dit kan zijn in een procedure voor de rechter, maar liever ter voorkoming daarvan, bijvoorbeeld door er voor zorg te dragen dat dat afspraken juist en volledig in de overeenkomst worden vastgelegd.

Onze specialisten hebben op dat terrein nodige ervaring, bijvoorbeeld met:

  • het opstellen en beoordelen van: samenwerkingscontracten, franchise en leveringscontracten, bedrijfsovername, algemene leveringsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten enz;
  • het opstellen van sommatie / ingebrekestellingen indien niet of niet-volledig wordt nagekomen, maar ook het voeren van verweer daartegen;
  • het voeren van procedures – bijvoorbeeld – verband houdende met incasso of de opzegging / ontbinding of vernietiging van contracten en het vorderen van nakoming of schadevergoeding.

Direct contact
Wij zijn u graag van dienst! Meer weten over onze diensten?
Mail uw vraag of neem telefonisch contact met ons op en bel 030 252 35 20.

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen