Ondernemingsrecht

Wij kennen de juridische dilemma’s waar ondernemers veelvuldig mee te maken hebben. Die richten zich niet enkel naar buiten toe (naar hun klanten en contractspartijen), maar ook interne conflicten komen geregeld voor. Dat is het gebied van het ondernemingsrecht.

Het ondernemingsrecht is een groot en divers rechtsgebied dat zich bezighoudt met de (vaak interne) aangelegenheden van een rechtspersoon, zoals een B.V. en N.V., maar ook de vereniging en stichting.

Wij hebben ons gespecialiseerd op het gebied van ondernemingsrecht en adviseren en procederen daarover in uiteenlopende zaken.

Met name zaken die zien op bestuurdersaansprakelijkheid passeren regelmatig de revue. Bestuurders van BV’s en NV’s zijn naar Nederlands recht maximaal beschermd tegen aansprakelijkheid, maar die bescherming gaat niet altijd op. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel dat schuldeisers van een vennootschap zich alleen op het vermogen van de vennootschap kunnen richten. Die uitzonderingen zien op het domein van bestuurdersaansprakelijkheid.

Ook geschillen tussen aandeelhouders onderling komen regelmatig voor. Klassieke voorbeelden zijn die van de patstelling: beide aandeelhouders bezitten 50% van de aandelen (en zij vaak ook beiden bestuurder) en komen niet verder in de besluitvorming. Wij adviseren.

Andere veel voorkomende geschillen in het ondernemingsrecht waarin wij begeleiden zien op:

– Bestuurdersaansprakelijkheid
– Aandeelhoudersgeschillen
– Vernietiging of nietigheid van besluiten van een orgaan van de rechtspersoon
– Geschillen over managementovereenkomsten
– Besluitvorming door het bestuur en/of de aandeelhouders
– Uitstoting en uitkoop van aandeelhouders
– Enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer
– Geschillen die zien op tegenstrijdig belang
– Ontslag van een bestuurder
– Overname van een onderneming
– Diverse samenwerkingsvormen (joint ventures, de maatschap, v.o.f. en dergelijke)
– Opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten en aandelentransacties

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen