Join THE TEAM.

We immediately have space for an advanced trainee, lawyer or legal secretary!

View vacancies

 General terms and conditions

Algemene voorwaarden staan vaak op de achterzijde van opdrachtbevestigingen en zijn in het kleinste lettertype dat bestaat afgedrukt. Het is niet voor niets dat deze de “kleine lettertjes” worden genoemd.

Voor een bedrijf is het gebruik van algemene voorwaarden vaak erg handig. Het is een manier om voorwaarden vast te leggen zonder dat deze voorwaarden in ieder contract afzonderlijk te hoeven worden opgenomen. Oftewel: U hoeft niet telkens “hetzelfde” vast te leggen, waardoor het specifieke contract beperkt kan blijven. Dit voorkomt –bijvoorbeeld- discussies tijdens onderhandelingen.

Wat kunt u vastleggen in Algemene voorwaarden?
In de algemene voorwaarden kan onder meer vast gelegd worden:

  • beperking van uw aansprakelijkheid
  • de wijze en termijn waarop er betaald dient te worden
  • vergoeding voor rente en kosten bij het niet (op tijd) betalen
  • rechtbank aanwijzen die over geschillen moet oordelen

Aangezien de mogelijke bepalingen zo divers zijn, raden wij u altijd aan om de mogelijkheden met uw advocaat te bespreken en laat de bespreking van bepalingen
hier dan ook achterwege.

Spelregels en tips gebruik algemene voorwaarden
Vaak vindt er een discussie in de rechtszaal plaats over algemene voorwaarden. U kunt de algemene voorwaarden namelijk niet zomaar gebruiken. Het gebruik van algemene voorwaarden dient namelijk aan enkele ‘spelregels’ te voldoen.

Wij geven u een aantal tips voor het gebruik van algemene voorwaarden. Stuur standaard de algemene voorwaarden die u gebruikt met de offerte/opdrachtbevestiging mee. Vermeld in de opdrachtbevestiging dat de algemene voorwaarden als bijlage zijn bijgevoegd en laat de opdrachtbevestiging ondertekend en wel aan u retourneren. Een mogelijke discussie over het wel of niet ter hand hebben gesteld van de algemene voorwaarden wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen.

Maatwerk
Algemene voorwaarden zijn niet voor elk bedrijf hetzelfde. Het is dus maatwerk. Laat uw algemene voorwaarden altijd opstellen of controleren door een specialist.

Direct contact
We are happy to be of service! Want to know more about our service(s)?

E-mail us and send us your question or contact us and call 030 252 35 20.

RELIABLE & AFFORDABLE
Quick scan, second opinion, assessment of your case?
Please contact us, free of obligations
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen