JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar per 1 januari 2015

Onlangs hebben wij een stuk op de website geplaatst genaamd: Wijziging kindregelingen per 1 januari 2015. In dit artikel zal verder in worden gegaan op de fiscale wijzigingen o.a. de afschaffing van het fiscaal voordeel voor de ouder die kinderalimentatie betaalt (alimentatieplichtige) en de wijziging m.b.t. het kindgebonden budget.

Wijziging fiscale regelingen
Per 1 januari 2015 hebben alimentatieplichtigen die een kinderalimentatie van ten minste € 138,- per maand per kind betalen geen fiscaal voordeel meer. Door deze fiscale wijziging verandert de draagkracht van deze ouder. Het fiscale voordeel werd namelijk opgeteld bij de draagkracht van de alimentatieplichtige, waardoor de draagkracht dus steeg.

De afschaffing van het fiscale voordeel, kan dus voor problemen zorgen bij de alimentatieplichtige. De afgesproken kinderalimentatie kan namelijk hoger liggen dan de werkelijke draagkracht van de alimentatieplichtige.

Wijziging kindgebonden budget
Voor de ouder die kinderalimentatie ontvangt (alimentatiegerechtigde) verandert ook het een en ander. Zo wordt het bedrag aan kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind verhoogd, maar wordt de inkomensgrens (wanneer recht op kindgebonden budget bestaat) verlaagd.
Daarnaast kom de alleenstaande ouderkorting te vervallen. Hierdoor wordt ook de draagkracht van de alimentatiegerechtigde lager. Ter compensatie wordt de ‘alleenstaande ouderkop’ ingevoerd (een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders).
Deze wijziging aan de zijde van de alimentatiegerechtigde kan tot gevolg hebben dat de behoefte van het kind minder wordt en er dus minder of misschien geen kinderalimentatie meer betaald hoeft te worden.

Let op: als de behoefte van het kind minder wordt of volledig in de behoefte wordt voorzien door het verhoogde kindgebonden budget dan kan dit tot gevolg hebben dat er meer partneralimentatie moet worden betaald.

Conclusie
Gelet op vorenstaande doet u er als alimentatieplichtige dus goed aan om een herberekening van de kinderalimentatie te laten maken. Als deze berekening in uw voordeel uitvalt, kunt u in onderling overleg met de alimentatiegerechtigde het bedrag aan kinderalimentatie aanpassen.
Als u er niet met de andere partner uitkomt, dan kan de advocaat voor u -via de rechter- wijziging van het bedrag aan kinderalimentatie verzoeken.

Door: sectie Personen- en Familierecht (mr. Petra de Bruijn, mr. Ingeborg Redert en mr. Lonneke Cox)
Bron: www.overheid.nl

Share this story:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Please contact us, free of obligations

Send us your questionDirect advice

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen