JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontslaan van werknemer (1) | ontslag advocaat

Werkgever krijgt tijdelijk meer speelruimte bij ontslag

Werkgevers krijgen voor zolang de economische crisis duurt meer mogelijkheden om hun goede vakkrachten vast te houden. Per 1 augustus 2009 is het gemakkelijker geworden om bij ontslagrondes werknemers “onmisbaar” te verklaren.

Voor deze datum gold dat een bedrijf bij een ontslagronde het afspiegelingsbeginsel moest toepassen. De werknemer die in een bepaalde leeftijds- en functiegroep het laatst in dienst was gekomen, had – ongeacht zijn kwaliteiten – pech.

Wel was destijds reeds in het Ontslagbesluit een mogelijkheid opgenomen om werknemers met een spilfunctie onmisbaar te verklaren. Op grond van artikel 4:2 lid 4 van het Ontslagbesluit kon een werkgever het UWV WERKbedrijf verzoeken om een werknemer, die over zodanige bijzondere kennis of bekwaamheden beschikt dat zijn ontslag voor het functioneren van de onderneming bezwaarlijk is (de “onmisbaarheidstoets”), te mogen uitzonderen voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.

Maar omdat de voorwaarden om deze ‘ onmisbaarheidstoets’ te doorstaan zeer strikt waren, werd daarvan weinig gebruikt gemaakt.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Donner nu de onmisbaarheidstoets versoepeld. De gedachte hierachter is dat bedrijven na de crisis sterker zullen staan. Om te voorkomen dat werkgevers deze versoepeling zullen misbruiken en massaal oudere en jongere werknemers ontslaan, heeft Donner beperkingen ingebouwd. Zo mogen als gevolg van de maatregel in de groepen tussen de 15-25 jaar en 55-65 jaar maximaal 10 procent meer ontslagen vallen.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen