Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature
 •  

  Wat is eenhoofdig gezag? Wanneer is daar sprake van?

  Ouderlijk gezag omvat het recht én de plicht van ouders om hun minderjarige kind(eren) te verzorgen en op te voeden. De ouder of ouders die het ouderlijk gezag over de kinderen hebben, zijn bevoegd (en gehouden) om beslissingen te nemen over hun kinderen. Bij beslissingen..
 •  

  Wat is co-ouderschap

  Als ouders besluiten om uit elkaar te gaan zullen zij doorgaans afspraken (moeten) maken met betrekking tot de zorgverdeling over de kinderen. Deze afspraken kunnen inhouden dat de kinderen hun hoofdverblijf hebben van de ene ouder, en een omgangsregeling hebben met de andere ouder. Het..
 •  

  Executie kort geding

  Voor spoedeisende gevallen die niet kunnen wachten op de uitkomst van een normale rechtszaak (een bodemprocedure), bestaat de mogelijkheid van het voeren een kort geding. Een ‘executie kort geding’ vormt hierin een bijzondere categorie.Dit type kort geding doet zich namelijk voor nadat er al een..
 •  

  Het leggen van conservatoir verhaalsbeslag

  Het zal niet voor het eerst zijn dat een schuldeiser een rechtszaak wint, maar dat hij vervolgens toch achter het net vist omdat er geen vermogen meer aanwezig is van de schuldenaar. Dat kan dan tot de onbevredigende situatie leiden dat er na een langdurige..
 •  

  Opheffen van conservatoir beslag

  Opheffen van conservatoir beslag Er is conservatoir beslag gelegd op vermogen van u. Dat is gedaan door een schuldeiser die een vordering pretendeert te hebben op u en daarom uw vermogen heeft willen veilig stellen (‘bevriezen’). Als er bijvoorbeeld beslag is gelegd op banktegoeden zullen al..
 •  

  het gebruik van algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden dienen tijdig ter hand te worden gesteld. Onder tijdig wordt verstaan dat uiterlijk vóór dan wel bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand dienen te zijn gesteld. Dit betreft een harde regel met harde consequenties indien daar niet is..
 •  

  Hoge Raad 6 oktober 2017 (Medische verklaring bij verzoek onder curatele)

  Hoge Raad 6 oktober 2017 (Medische verklaring bij verzoek onder curatele)Is voor onder curatele stelling telkens een actuele medische verklaring van een onafhankelijke deskundige vereist?In de casus die tot deze uitspraak van de Hoge Raad heeft geleid ging het om een man die gediagnosticeerd was..
 •  

  Kan ik me als enig bestuurder uitschrijven uit de kamer van koophandel?

  Kan ik me als bestuurder uitschrijven uit de kamer van koophandel, ook als ik de enige bestuurder ben? Ja dat kan.Als bestuurder van de bedrijf kan je je altijd uitschijven uit het handelsregister, ook al ben je de enig bestuurder. Hoe er wel rekening mee..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op