Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature
 •  

  Concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd nog mogelijk?

  De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft op 11 januari 2019 een heldere uiteenzetting gepresenteerd van aandachtspunten die in ogenschouw moeten worden genomen bij de beoordeling van een concurrentiebeding dat in een contract voor bepaalde tijd is opgenomen. ECLI: NL:PHR:2019:46. Sinds de invoering van de WWZ..
 •  

  Verschaffen toegang woonruimte door verhuurder

  Hoever mag een verhuurder gaan voor het verschaffen van de toegang tot woonruimte. Het Gerechtshof Den Haag heeft zich hierover op 13 november 2018 uitgelaten (vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2018:3020). De huurder heeft gemeend dat hij verhuurder de toegang tot zijn gehuurde woning mocht weigeren nadat de Kantonrechter de..
 •  

    ATV/ADV- dagen

  Hoe deze dagen worden opgebouwd, binnen welke termijn deze moeten worden opgenomen en/of deze (tijdens dienstverband) mogen worden uitbetaald, is niet wettelijk vastgelegd. De regels hieromtrent blijken uit de geldende cao, de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek. Als er geen afspraken zijn gemaakt over het uitbetalen..
 •  

  Correctiemogelijkheid op de verkrijging van grond door bevrijdende verjaring ex art. 3:105 BW

  In de zaak die is gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:RBROT:2018 8918 heeft de rechtbank Rotterdam op 2 november 2018 bij vonnis bepaald dat, hoewel de bezitter van grond na een procedure bij vonnis gelijk had gekregen dat er door beroep op bevrijdende verjaring ex art. 3:105..
 •  

  Compensatiefonds; stappenplan in geval van beëindiging vanwege langdurige ziekte

  Compensatiefonds; stappenplan in geval van beëindiging vanwege langdurige ziekte   Stap 1) Vaststellen of de werknemer ziek uit dienst gaat en er vanwege langdurige ziekte een beëindiging in de rede ligt. Stap 2) Vaststellen hoogte transitievergoeding (TV). Stap 3) In overleg met de (gemachtigde) van werknemer onderzoeken/onderhandelen of de..
 •  

  Huurprijzen en huurverhoging 2019

  Huurverhoging in 2019, sociale huurwoning. De huur van een sociale huurwoning mag vanaf 1 juli 2019 met maximaal 4,1% tot 5,6% verhoogd worden. Het hogere percentage is inkomensafhankelijk en geldt alleen voor huurders met een hoger inkomen (inkomen tot € 42.436,-- verhoging maximaal 4,1% en..
 •  

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 28 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer: de wet treedt per 1 januari 2020 in werking

  Op 28 mei 2019 is de WAB aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee zal de wet definitief per 1 januari 2020 in werking treden. Minister Koolmees reageerde als volgt: “Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap..
 •  

  Compensatieregeling transitievergoeding bij slapend dienstverband

  Sinds de invoering van de transitievergoeding (artikel 7:673 BW) op 1 juli 2015 zijn er veel werkgevers die een arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte niet beëindigen om te voorkomen dat zij een transitievergoeding verschuldigd zijn. In zo’n situatie is er sprake van een slapend dienstverband,..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen