Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature
 •  

  het gebruik van algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden dienen tijdig ter hand te worden gesteld. Onder tijdig wordt verstaan dat uiterlijk vóór dan wel bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand dienen te zijn gesteld. Dit betreft een harde regel met harde consequenties indien daar niet is..
 •  

  Hoge Raad 6 oktober 2017 (Medische verklaring bij verzoek onder curatele)

  Hoge Raad 6 oktober 2017 (Medische verklaring bij verzoek onder curatele)Is voor onder curatele stelling telkens een actuele medische verklaring van een onafhankelijke deskundige vereist?In de casus die tot deze uitspraak van de Hoge Raad heeft geleid ging het om een man die gediagnosticeerd was..
 •  

  Kan ik me als enig bestuurder uitschrijven uit de kamer van koophandel?

  Kan ik me als bestuurder uitschrijven uit de kamer van koophandel, ook als ik de enige bestuurder ben? Ja dat kan.Als bestuurder van de bedrijf kan je je altijd uitschijven uit het handelsregister, ook al ben je de enig bestuurder. Hoe er wel rekening mee..
 •  

  Oplevering bij aanneming van werk

  Wanneer u een overeenkomst met een aannemer sluit, bijvoorbeeld voor de (ver)bouw van uw huis of het installeren van een badkamer, gelden daarvoor specifieke wettelijke regels. Het is van belang dat u zich daar als opdrachtgever goed van bewust bent, omdat u anders in een..
 •  

  Te betalen of te ontvangen vergoeding bij een ontslag

  Als arbeidsrecht advocaat krijg ik nog al eens de vraag voorgelegd welke vergoedingen denkbaar zijn in geval er sprake is van een (voorgenomen) ontslag. Vandaag de dag staat de zogeheten transitievergoeding centraal. Deze vergoeding komt in beeld indien de medewerker langer dan twee jaar werkzaam..
 •  

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 september 2017 (Afstand pensioenverevening)

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 september 2017 (Afstand pensioenverevening)Is afstand (doen) van pensioenverevening mogelijk bij mondelinge overeenkomst?Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in deze uitspraak over de vraag of bij mondelinge overeenkomst afstand kan worden gedaan van pensioenverevening. Het ging om het volgende.Man en vrouw gingen scheiden en kwamen..
 •  

  Vernietigen van een besluit van de ALV van een VvE

  Wat zijn jouw mogelijkheden als minderheidseigenaar binnen een VvE als de meerderheid besluiten neemt in jouw nadeel? Daar wordt bij stilgestaan in deze video.Vaak wordt gedacht dat de meerderheid ieder besluit kan nemen dat het goeddunkt. Dat is niet zo. Ook met de belangen van..
 •  

  Verjaring rechtsvordering tot vergoeding van schade en klachtplicht

  In deze zaak (gepubliceerd onder nummer ECLI: NL:PHR: 2017: 511) heeft de Hoge Raad de zaak op de voet van artikel 81 lid 1 RO afgedaan (indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op