Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature
 •  

  Voorkom het onbewust sluiten van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

  Sinds de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt per 1 juli 2016 is het mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten van maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte dan wel maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte, waarbij de huurder geen huurbescherming geniet. Deze huurovereenkomst hoeft..
 •  

  Tijdelijke huurovereenkomst

  De Rechtbank Noord Nederland heeft op 9 december 2018 vonnis gewezen over de beëindiging van een tijdelijke huurovereenkomst. De verhuurder had in dit geval de huur 9 dagen te vroeg aangezegd ten gevolge de Rechtbank oordeelde dat de huurovereenkomst daardoor niet eindigde maar doorliep voor..
 •  

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door Tweede Kamer

  Op 5 februari 2019 is het voorstel tot de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Tweede Kamer. De voorgestelde regels over een verlenging van de proeftijd bij vaste contracten en tijdelijke contracten van twee jaar of langer zijn geschrapt, maar het wetsvoorstel gaat..
 •  

  Opzegging huurovereenkomst 7:290 winkelruimte op grond van renovatieplannen

  In deze zaak (gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:RBROT:2018:8918) heeft de rechtbank Rotterdam een opzegging door verhuurder beoordeeld op de voet van 7:269 lid 4 juncto lid 1 sub b BW zijnde een opzegging door de verhuurder wegens renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de..
 •  

  Disfunctioneren werknemer

  Indien er sprake is van disfunctioneren, dan kan van een werkgever in beginsel worden verwacht dat deze een verbetertraject aanbiedt zodat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog op het gewenste niveau te komen. De vraag ‘hoe lang zo’n verbetertraject dient te duren’,..
 •  

  De schorsing van een statutair bestuurder

  Voorafgaand aan een mogelijk te nemen ontslagbesluit, komt het nog al eens voor dat de wens bestaat om de statutair bestuurder eerst te schorsen Deze schorsing stuit nog al eens op problemen in de praktijk. Waar moet u zoal op letten? Allereerst dienen de statuten van..
 •  

  Ontslag zieke werknemer

  De vraag of een zieke werknemer tijdens ziekte kan worden ontslagen, is een vraag die nog al eens wordt voorgelegd. Hoe zit het ook al weer? De belangrijkste hoofdlijnen luiden als volgt. Ontslag vanwege ziekte is niet mogelijk gedurende de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid...
 •  

  Comparitie

    Een comparitie van partijen is een mondelinge behandeling van een zaak, welke meestal wordt bepaald nadat er een conclusie van antwoord (of verweerschrift onder KEI) is ingediend. Uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de comparitie kunnen partijen nog aanvullende stukken in het geding brengen, welke stukken..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen