JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature
 •  

  De vereisten en termijnen voor het instellen van hoger beroep

  Indien u naar de rechter stapt om een geschil op te lossen, betekent dit niet per definitie dat de uitspraak uw kant op valt. Door naar de rechter te stappen, legt u de beslissing in diens handen en is het dus ook mogelijk dat de..
 •  

  Geen arbeid, toch loon

  Tot eind 2019 gold in het arbeidsrecht de hoofdregel “geen arbeid, geen loon”. Deze regel was wettelijk neergelegd in artikel 7:627 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en bracht met zich mee dat een werkgever geen recht op loon had indien hij of zij geen..
 •  

  De nieuwe opkoopbescherming

  De wijziging van de Huisvestingswet 2014 op 1 januari 2022 heeft de positie van gemeenten in de bescherming van de woningmarkt versterkt met de ‘opkoopbescherming’. In deze blog wordt duidelijk wat dit instrument exact inhoudt, onder welke voorwaarden het kan worden ingezet en welke uitzonderingen..
 •  

  De belangrijkste elementen van een vaststellingsovereenkomst

  Een dienstverband tussen een werkgever en een werknemer kan op verschillende manieren ten einde komen. In de praktijk wordt een arbeidsovereenkomst relatief vaak beëindigd met wederzijds goedvinden. Tussen de werkgever en de werknemer worden dan afspraken gemaakt, die vervolgens worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit..
 •  

  De joint venture

  Een joint venture is een samenwerkingsvorm tussen verschillende ondernemingen waarbij een nieuwe gezamenlijke onderneming wordt opgezet. De samenwerkende ondernemingen kiezen zelf welke juridische structuur zij daarvoor willen gebruiken. Het gaat bij de joint venture niet om een fusie, maar enkel om een samenwerkingsverband. De ondernemingen..
 •  

  Wat is horizontale natrekking?

  Er zijn verschillende manieren om eigendom te verkrijgen. Naast de welbekende verbintenisrechtelijke wegen, zoals schenking en koop, zijn er ook niet-verbintenisrechtelijke wijzen om eigendom te verkrijgen. Een voorbeeld hiervan is het leerstuk ‘natrekking’. Dit is een rechtsfiguur waarbij een kleinere, zelfstandige zaak deel gaat uitmaken..
 •  

  Wanneer kan een arbitraal vonnis vernietigd worden?

  Een mogelijkheid voor partijen om hun geschil buitengerechtelijk af te doen, is door het geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie. Deze commissie bestaat uit arbiters, door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters, die in plaats van de rechter een uitspraak doen. Net als in een..
 •  

  De aanvangstermijn van de vergewisplicht uit artikel 5:130 lid 2 BW

  Besluiten van de Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) kunnen door een appartementseigenaar worden aangevochten bij de kantonrechter (artikel 5:130 BW). Een dergelijk vernietigingsverzoek kan slechts binnen één maand worden ingediend nadat de eigenaar kennis heeft genomen dan wel kunnen nemen van het besluit (artikel 5:130 lid..

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen