JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

ontslag / ziekte

Als hulp voor ontslag bij ziekte geldt het volgende.

Bij ziekte heeft een werknemer recht op doorbetaling van minimaal 70% van het laatst verdiende loon, maar tenminste het minimum loon, en dit gedurende 2 jaar, maar nooit langer dan tot het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst op rechtsgeldige wijze eindigt. Na deze periode moet de werknemer een WIA-uitkering aanvragen.

Tijdens ziekte geldt voor twee jaar een ontslagverbod. Na afloop van deze 2 jaar mag werkgever een zieke werknemer bovendien uitsluitend ontslaan wanneer geen herstel is te verwachten binnen 26 weken.

In afwijking van het voorgaande mag de werkgever de werknemer tijdens de eerste twee jaar van ziekte wel ontslaan indien:

(a) de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd; of,

(b) werknemer wordt ontslagen op staande voet; of

(c) werknemer wordt ontslagen tijdens de proeftijd; of

(d) werknemer ziek wordt nadat de aanvraag voor een ontslag vergunning door het UWV WERKbedrijf is ontvangen; of

(e) werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;

Bovendien kan de werkgever altijd – dus ook tijdens de twee jaar waarin het ontslag verbod geldt – naar de kantonrechter gaan met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dat geval zal de kantonrechter het ontbindingsverzoek – gelet op het ontslagverbod – echter met de nodige terughoudend betrachten. Bovendien zal de kantonrechter, wanneer de reden voor het ontbindingsverzoek is gelegen in de ziekte van de werknemer, in het algemeen ‘reflexwerking’ toekennen aan het ontslagverbod en de arbeidsovereenkomst om die reden niet ontbinden.

Wat moet u doen als u als werknemer wordt geconfronteerd met een (dreigend) ontslag tijdens ziekte?

Maak in elk geval direct uitdrukkelijk bezwaar tegen het ontslag en bel direct daarna TEAM Advocaten voor een kosteloos eerste gesprek om te bekijken wat verder nodig is om gezamenlijk uw positie veilig te stellen.

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen