Onrechtmatig concurrentie ex-werknemer

Onrechtmatig concurrentie door ex-werknemer

Een ex-werknemer die niet aan een non-concurrentiebeding is gebonden, is in beginsel vrij om te bepalen bij wie hij in dienst treedt. Voor de vrije ex-werknemer staat in beginsel de mogelijkheid open zich als zelfstandig concurrent van zijn voormalig werkgever te vestigen, dan wel bij een concurrent in dienst te treden. Hij heeft daardoor, anders dan de wél aan een concurrentieverbod gebonden werknemer, een volledig vrije keuze van arbeid. In dat kader heeft de voormalige werkgever ook te dulden dat zijn ex-werknemer relaties van hem benadert.

Bijkomende omstandigheden kunnen echter tot de conclusie leiden dat de omstandigheden waaronder de concurrerende gedragingen hebben plaatsgevonden maken dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie. Volgens vaste rechtspraak is daarvan sprake indien met gebruikmaking van kennis en gegevens over klanten opgedaan bij de voormalige werkgever, stelselmatig en substantieel actief onder klanten, althans zakelijke relaties, met een duurzaam karakter van de ex-werkgever wordt geworven. (bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u met betrekking tot onrechtmatig concurrentie door ex-werknemer verdere vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.