Ontslag advocaat | Ontslag op staande voet – dringende reden

Ontslag op staande voet. Werknemer reed op bedrijfsterrein met bedrijfsbus met daarop niet vastgemaakte zware stalen balken. Bij het remmen gingen de balken schuiven waardoor gevaar ontstond voor werknemer en zijn collega en schade aan de bedrijfsbus. Werkgever gaf ontslag op staande voet. Uitspraak van kantonrechter Middelburg: geen dringende reden. Gevaar en schade zijn niet opzettelijk of na waarschuwing roekeloos veroorzaakt. Werknemer is een leerling zonder geldig rijbewijs. Van hem mag minder worden verwacht de ernst van het gevaar en de kans op schade in te zien dan van een volleerde werknemer met geldig rijbewijs. Hij is niet vooraf gewaarschuwd. Het ontslag is terecht vernietigd. De vordering tot vergoeding van schade wordt afgewezen. (bron: www.rechtspraak.nl / LJN: BL3065,Sector kanton Rechtbank Middelburg)

Mocht u omtrent ontslag op staande voet vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.